QUEM QUERITIS 2014-2016

Stowarzyszenie Węgajty i Schola Węgajty realizują trzyletni projekt „Quem queritis 2014 -2016 

prezentacje muzycznych dramatów średniowiecza”.

wstepne logo wegajty

Dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk_small2
Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego
logo_1_1_small

Quem Queritis 2014 to realizacja cyklu 3 prezentacji dramatów muzycznych ze średniowiecznych europejskich manuskryptów w wykonaniu międzynarodowego zespołu Scholi Węgajty: Ludus Passionis w Płocku (kwiecień 2014), Miracula Sancti Nicolai w Bielsku Podlaskim (maj 2014) i Ordo Annuntiatione wraz z Akatystem w Jezioranach (wrzesień 2014). 

Trzyletnia perspektywa zasadniczo zwiększa możliwości ciekawego planowania współpracy  z wieloma ośrodkami w kraju, zainteresowanymi naszymi prezentacjami muzyczno-teatralnymi i działającymi w swoich lokalnych Małych ojczyznach. W tym roku udało się zrealizować trzy rożne dramaty w ciekawie działających ośrodkach, z których każdy promuje wartości tradycji i kultury swojego regionu. Są to Płock na Mazowszu, Bielsk Podlaski na Podlasiu i Jeziorany na Warmii. Dramat Ludus Passionis podczas jubileuszowej edycji XX Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku (04 -06.04.2014). Festiwal prezentuje najstarsze zabytki chrześcijańskiej kultury muzycznej z pietyzmem przechowywane w zaciszu klasztornych bibliotek w różnych częściach Europy. Obok chorału gregoriańskiego, głównej i najstarszej formy muzycznej liturgii rzymskiej, w ramach wieczornych spotkań w katedrze płockiej słychać również muzykę kościołów wschodnich. FMJ to jedna z nielicznych i największych tego typu imprez w kraju i Europie; o niepowtarzalnym charakterze, niezwykłej atmosferze, bardzo wysokim poziomie artystycznym. Dzięki pracy Scholi Węgajty, jej opracowaniu i interpretacji wybranych rękopisów, możliwe jest zetknięcie się w praktyce i bezpośrednim przekazie z dawną zapomnianą już sztuką, jaką jest dramat liturgiczny.

Ludus Passionis czyli Gra o Męce Pańskiej

to dramat zapisany  w XIII-wiecznym rękopisie Carmina Burana, odnalezionym w klasztorze benedyktyńskim w Bawarii. Rekonstrukcji dramatu dokonała Schola Węgajty w latach 2002 – 2003, pod  kierownictwem muzycznym światowej sławy francuskiego śpiewaka i muzykologa Marcela Peresa. Ten dramat jest największym i najważniejszym z przedstawień Scholi. W Płocku gościliśmy już kilkakrotnie-tym razem jubileuszowa edycja zebrała najlepszych wykonawców  w swoich dziedzinach, a mianowicie: zespól Bornus Consort z Warszawy i Schola Gregoriana Silesiensis z Wrocławia oraz Bractwo Vexilla Regis z Brochowa. Podczas prezentacji dramatu  w Płocku szczególną rolę odegrał miejscowy chór chłopięcy „Pueri Cantores Plocenses”- 20-stka dzieci- członkowie chóru wzięli czynny udział w dramacie wykonując antyfony gregoriańskich jako„Pueri hebreorum” w procesji z Chrystusem na osiołku (rzeźba autorstwa korsykańskiego mistrza Toniego Casalonga). Udział chóru był możliwy dzięki dwu dniowym warsztatom wokalno-teatralnym przeprowadzonym przez kantora Scholi Marcina Bornus –Szczycińskiego i reżysera Wolfganga Niklausa. Współpracowaliśmy już kilkakrotnie z tym chórem, za każdym jednak razem mając do czynienia z kolejna generacja utalentowanych dziecięcych śpiewaków.Współorganizatorzy:Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – Urząd Miasta Płocka
Bazylika Katedralna
Kuria Diecezjalna w Płocku
 
Plakat, program PDF
program fest plock 2014 ost
plakat i zapr plock 2014 L Passionis
Prezentacja dramatu liturgicznego „Ludus Passionis” w Płockiej Bazylice Katedralnej w ramach XX Festiwalu Muzyki Jednogłosowej (4 kwietnia)
 

Spektakl muzyczny Miracula Sancti Nicolai w Bielsku Podlaskim (19 – 23.05.2014) zrealizowany z okazji obchodów 450-Lecia Bielskiego Sejmu Wielkiego oraz Święta

przeniesienia relikwii Św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari (dzień 22 maja – wiosenne św. Mikołaja oprócz znanego bardzie zimowego – w dzień 6 grudnia). 
 
Dramat Cuda św. Mikołaja świetnie wpisał się w lokalną tradycję, w której osoba św. Mikołaja do dziś odgrywa bardzo ważną rolę. Dzięki wieloletniej współpracy i staraniom  Scholi Węgajty i Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach udało się przedstawić spektakl w bardzo ważnym dla miasta czasie, w nawiązaniu do bogatych tradycji historycznych miasta i regionu podlaskiego. W czerwcu i lipcu 1564 roku w Bielsku Podlaskim odbył się Wielki Sejm Walny Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na Sejmie, któremu przewodniczył król Zygmunt August uchwalono Bielski Przywilej i zredagowano II Statut Wielkiego Ks. Litewskiego. Spisany został w języku (staro -białoruskim) bardzo
przypominającym współczesną lokalną gwarę podlaską. Kult św. Mikołaja Cudotwórcy od średniowiecza zajmował w Bielsku Podlaskim poczesne miejsce w życiu duchowym jego mieszkańców. Św. Mikołaj został patronem najstarszych bielskich świątyń – cerkwi prawosławnej i kościoła katolickiego.Inscenizacja dramatu odbyła się dnia 22.05.2014 roku w trzech kluczowych miejscach miasta: na dziedzińcu wewnętrznym Klasztoru pokarmelickiego, na Placu Ratuszowym
przy Muzeum oraz w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja. Widzowie po obejrzeniu dwóch pierwszych historii, które rozgrywane były na scenie dziedzińca poklasztornego, tworzą wraz z członkami zespołu paradną procesję, przechodzącą po mieście do ratusza przy dźwiękach muzyki średniowiecznej, wykonywanej na dawnych instrumentach. Trzecia „jarmarczna” historia dzieje się przed wejściem do ratusza i Muzeum
Bielskiego, która przyjęło i wspierało nas bardzo gościnnie. Punktem kulminacyjnym jest ostatni dramat, jako jedyny rozgrywany w zamkniętej przestrzeni – w kościele św. Mikołaja.Dzięki rozwijanej od wielu lat współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeum Malej Ojczyzny w Studziwodach podczas obchodów Święta wiosennego św. Mikołaja, członkowie Scholi Węgajty wzięli udział w wigilijnym czuwaniu (tzw. agripnija) w cerkwi św. Michała a następnego dnia odbyła się po świątecznej liturgii uroczysta procesja do Kaplicy św. Mikołaja. Po procesji przy Kaplicy św. Mikołaja odbył się koncert tradycyjnych pieśni dziadowskich, polskich i ukraińskich w wykonaniu scholowych śpiewaków i lirników: Jacka Hałasa i Serhija Petryczenko. Nasza współpraca z artystami, muzykami i śpiewakami z Bielska Podlaskiego, członkami Stowarzyszenia Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, którzy od wielu lat zajmują
się ochroną i upowszechnianiem własnego materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego to prawdziwy przykład dialogu międzykulturowego. Stowarzyszenie odgrywa bardzo ważną rolę na mapie kulturalnej Bielska Podlaskiego. Członkowie tego Stowarzyszenia w swoich działaniach skupiają się na podkreślaniu własnej tożsamości kulturowej i przybliżaniu lokalnych , wciąż żywych tradycji szczególnie młodym pokoleniom. Podczas spotkania w Muzeum w Studziwodach, które mieści się w zaadaptowanej stuletniej drewnianej chacie „po dziadkach” został zaprezentowany film ‚Siewca” o założycielu Stowarzyszenia, realizującym prace organiczna, Dariuszu Fioniku. Wspólnie odwiedzaliśmy
ozdobione współczesnymi freskami bizantyjskimi świątynie prawosławne Bielska. Po spektaklu z zaproszonymi gośćmi z zespołów tradycyjnych polskiego i białoruskiego Podlasia – instrumentalnych i śpiewaczych, członkowie Scholi Węgajty zaaranżowali zabawę taneczną poprzez zagranie melodii ludowych z różnych regionów Polski. Z kolei mieszkańcy Bielska Podlaskiego wraz z zaproszonymi gośćmi zaśpiewali tradycyjne pieśni białoruskie towarzyszące ludziom w różnych momentach życia.Spotkanie członków Scholi i członków Stowarzyszenia w Studziwodach zaowocowało integracją wielu artystów i pasjonatów tradycji z różnych stron kraju i zagranicy, wymianą doświadczeń i wzajemnymi inspiracjami do dalszej działalności. Owocem tego spotkania jest również chęć dalszej współpracy przy upowszechnianiu lokalnych oraz średniowiecznych
tradycji muzycznych i teatralnych-plany na najbliższe lata robione są wspólnie.
 
Prezentacja średniowiecznego dramatu muzycznego „Miracula Sancti Nicolai – Cuda Świętego Mikołaja” na dziedzińcu wewnętrznym klasztoru pokarmelickiego, placu Ratuszowym i w kościele Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim jako inauguracja obchodów 450 – lecia Bielskiego Sejmu Wielkiego (22 maja)
Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego
Parafie rzymskokatolickie: p.w. Narodzenia N.M.P. i św. Mikołaja oraz p.w. Matki Boskiej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Bielsku Podlaskim
Gminny Ośrodek Kultury w Orli
Stowarzyszenie Koalicja BielskaProgram i plakat PDF
folder progr mikolaj Bielsk Podl 2014plakat mikolaj Bielsk Podl 2014

plakat-mikolaj-Bielsk-Podl-2014

ORDO ANNUNTIATIONE -Gra o Zwiastowaniu” – dramat liturgiczny z XIV w wraz z AKATYSTEM ku czci Bogarodzicy prezentowane w wigilię święta Narodzenia NMP w kościele św. Bartłomieja w Jezioranach (04 – 07.09. 2014).

Bogata prezentacja pracy Scholi w Jezioranach możliwa była dzięki dobrze rozwijającej się współpracy z lokalną Fundacją Revita Warmia, prowadzącą też galerię przy rynku miasteczka oraz z Urzędem Miasta/Gminy w Jezioranach. Prezentację wieczorną poprzedziło spotkanie ze Scholą Węgajty: wprowadzenie do wydarzenia Akatyst i Ordo Annuntiatione oraz otwarcie wystawy fotografii Warmińskie Bizancjum, Bartosza Bremera z Grupy
Agathos w Galerii Revita Warmia przy Rynku Staromiejskim. Wystawa dokumentuje warsztaty bizantyjskie organizowane przez Scholę wraz z Grupa Agathos od 2010 roku na Warmii. W wykonaniu dramatu i Akatystu wzięli udział także uczestnicy warsztatów śpiewu liturgicznego „Laboratorium Tradycji 2014”, którzy w pierwszej połowie sierpnia pracowali w Węgajtach nad tym materiałem. W piątek odbyło się spotkanie w Zespole
Szkół w Jezioranach- czas lekcyjny poświecony został na zapoznanie młodzieży z tradycja łacińska gregoriańską i wschodnia – bizantyjska w śpiewie i ikonografii-bogato ilustrowane przykładami. Wieczorem po realizacji odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy podjęli artystów odświętną wieczerza , z udziałem muzyki tanecznej warmińskiej kapeli z Gotek Jazgotki. Spotkanie dopełniło się jesiennym spływem kajakowym po Symsarnie, malowniczo
wijącej się obok starych młynów i zabudowań pałacowych. Całość wydarzeń w Jezioranach i okolicy objęta została patronatem i promocja w ramach Europejskich Dni Dziedzictw 2014.

Prezentacja dramatu liturgicznego „Ordo Annuntiatione – Gra o Zwiastowaniu” w kościele św. Bartłomieja w Jezioranach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach (6 września)

Współorganizatorzy:
Fundacja „Revita Warmia”
Parafia p.w. św. Bartłomeja w Jezioranach
Gmina Jeziorany
Narodowe Instytut Dziedzictwa – Oddział Olsztyn
Plakat i program PDF

plakat akatyst ordo a jeziorany 2014

folder program akatyst ordo a jeziorany 2014

 

Prezentacja dramatu Scholi (w składzie od 12 do 25 wykonawców) to za każdym razem ogromny wysiłek organizacyjny, nowa aranżacja scenograficzna i wpisanie się muzyczno-
teatralne w coraz to inną przestrzeń. Praca podejmowana z wieloma lokalnymi organizacjami partnerskimi i ludźmi, pasjonatami swych Małych Ojczyzn, od których wszystko się zaczyna.
To unikalne działania artystyczne pozostające na długo w pamięci i sercu słuchaczy i widzów, które uruchamiają potrzebę poszukiwania duchowych korzeni własnych i odkrywania głębi tradycji uniwersalnych, w których możemy oddychać pełną piersią.

 Akatyst_jeziorany_plakat1