THEOTOKOS Koncert "Theotokos" przygotowywany przez Scholę Teatru Węgajty we współpracy z Majsternią Pisni ze Lwowa

Koncert „Theotokos” przygotowywany przez Scholę Teatru Węgajty we współpracy z Majsternią Pisni ze Lwowa jest kontynuacją wspólnej pracy obu zespołów rozpoczętej w październiku ubiegłego roku.

Z Majsternią Pisni Schola spotkała się po raz pierwszy podczas wyprawy na Ukrainę i to spotkanie zaowocowało wspólnym, błyskawicznie przygotowanym koncertem we Lwowie, będącym rodzajem szkicu o dwóch tradycjach sakralnego śpiewu – łacińskiej i bizantyńskiej.

Nasze zainteresowanie tradycją wschodnią i zainteresowanie śpiewaków ze Lwowa tradycją zachodnią dało asumpt do wspólnej pracy na obu gruntach.

Wnioski, pytania i problemy pojawiające się podczas pracy – o to, co owe tradycje łączy, co dzieli, w jaki sposób się one uzupełniają, pytania zarówno o kwestie historyczne, muzykologiczne, jak i teologiczne i kulturowe – skłoniły nas do poszukiwania tematu, który byłby rodzajem „zwornika”.

Takim tematem jest pobożność maryjna, silnie obecna tak w tradycji bizantyńskiej, jak i łacińskiej. Ikonę Maryi, Bogurodzicy, Theotokos piszą pieśni powstające przez wiele stuleci w całym świecie chrześcijańskim, śpiewane podczas uroczystych liturgii, na dworach królewskich, na progach kościołów i w domach.