LABORATORIUM TRADYCJI 2010

Laboratorium Tradycji 2010
Warsztaty muzyczne i teatralmne europejskiego dziedzictwa kulturowego

HARMONOGRAM:

Sesja 1 KOLĘDA 
31 stycznia – 5 lutego 2010 r.

Spotkanie poświęcone będzie sposobom pracy z materiałem obrzędowym przechowanym w tradycji żywej lub w oparciu o dokumentację etnograficzną. Sesja odbędzie się z udziałem zespołów i badaczy ze Szwajcarii (tradycja noworocznych kolędników Chlausen z regionu Appenzell), Rumunii (zespół Byzantion), Węgier (Stowarzyszenie Hol – Ter i Teatr) i Polski (Schola Teatru Węgajty, Kapela Halasów, Zespół Żemerwa i Stowarzyszenie Małe Ojczyzny w Studziwodach). 


Sesja 2  MUZYKA ŚREDNIOWIECZA
8 -13 kwietnia 2010 r.

Warsztat poświęcony repertuarowi i metodom pracy nad muzyką średniowiecza.
Zagadnienia: analiza materiałów źródłowych (teksty, rękopisy, traktaty, przekazy historyczne), techniki śpiewu, dobór instrumentów, aranżacja i akompaniament, ikonografia, poszukiwanie paralel pomiędzy repertuarem lokalnym i ogólnoeuropejskim idiomem tradycji muzycznej. Sesja z udziałem Ensemble CANTILENA ANTIQUA z Bolonii. Zespół, prowadzony przez specjalistę w dziedzinie muzyki średniowiecza Stefano Albarello, czerpie ze spotkania i przenikania się kultur: chrześcijańskiej, arabskiej i żydowskiej.

Sesja 3 STORYTELLING – BAŚNIE, MITY, SAGI, PODANIA
11-15 maja 2010 r.

Sesja z udziałem przedstawicieli żywych kultur narracji, a także instruktorów – osób, które w dzisiejszych realiach miejskich prezentują takie formy (Stowarzyszenie Studnia O z Warszawy). Dzięki Gitte Kielbeg (Teatr Kimbry, Dania) obecne będzie zagadnienie wykorzystania ludowych podań i sag w pracy teatralnej. Udział wezmą Gitte Kielberg, Małgorzata Litwinowicz i Jarosław Kaczmarek (Studnia O z Warszawy).
Sesja 4 WARSZTAT PRZEKAZU BEZPOŚREDNIEGO
7-11 czerwca 2010 r.

Prezentacja świetnie funkcjonującego na Węgrzech modelu przekazywania tradycji. Muzycy wykształceni w mieście uczą się u wiejskich mistrzów w ich środowiskach, przejmując całokształt wiedzy, umiejętności i pojęć. W miastach tworzone są Domy Tańca – centra kultury tradycyjnej prowadzące interaktywne warsztaty, w których uczestniczyć może każdy. Spotkanie z udziałem Stowarzyszenia Kulturalnego Hol-Ter (Debreczyn, Węgry), muzyków ludowych (Mołdawia Rumuńska i Węgry) i muzyków z kręgu polskich Domów Tańca.


Sesja 5
 MUZYKA PERSKA

23-27 czerwca 2010 r.

Zaproszeni muzycy perscy z Iranu oraz mieszkający w Polsce będą przedstawiać i uczyć form swojej starożytnej kultury, muzyki i poezji.
Współczesna muzyka Iranu — muzyka perska — poza tym, że stanowi żywą kontynuację długiego ciągu pokoleń kultury, zasługuje na uwagę również z powodu jej możliwych związków z muzyką starożytnej Grecji. Jest rzeczą prawdopodobną, że zarówno muzyka perska, jak i muzyka starogrecka wywodzą się ze wspólnego źródła — muzyki Sumerii oraz antycznych kultur Azji Mniejszej. Istnieje również duże prawdopodobieństwo bezpośrednich muzycznych wpływów w trakcie wielowiekowych politycznych i kulturalnych kontaktów pomiędzy Persją i Grecją, jakie miały miejsce od V w. p.n.e. aż po IV wiek ery chrześcijańskiej.

Sesja 6 TRADYCJA BIZANTYJSKA
28 czerwca – 2 lipca 2010 r.

Warsztaty poprowadzą Marcin Abijski (śpiew liturgiczny – Irmologion Supraski) i członkowie grupy Agathos (Pracownia Ikony). Zajęcia odbywać się będą równolegle w dwóch sąsiadujących ze sobą przestrzeniach Ośrodka Teatralnego Węgajty: w sali teatralnej i na klepisku, które pełni fukcję letniej galerii. Wieczorami można będzie wysłuchać wykładów dr Aleksandra Jacyniaka SJ o roli kanonu i symbolice ikony.