PRACOWNIA IKONY

Warmińska pracownia ikony

Od 2010 roku skupia ikonografów studiujących i praktykujących sztukę ikonopisania z Nowego i Starego Kawkowa, z Pupek, Szałstr, Lutr i Olsztyna. Tworzą ją osoby, które uczestniczyły w warsztatach ikony bizantyjskiej w ramach programu „Laboratorium Tradycji- warsztaty dziedzictwa kulturowego” w Ośrodku Teatru Węgajty, w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej i w Klubie Baccalarium na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Warsztaty prowadzone są na Warmii od pięciu lat przez Scholę Węgajty i Grupę Agathos.

Ikony z Warmińskiej pracowni wraz z ikonami Grupy Agathos stanowią od 2014 roku stały wystrój Kaplicy Oblicza Pańskiego w kościele parafialnym w Nowym Kawkowie. Prezentowane były na wystawach: w 2012 roku w Galerii Synagoga w Barczewie, w 2014 roku w Ratuszu w Morągu oraz w Fabryce Sztuki w Tczewie. Od trzech lat są obecne na jesiennym szlaku wystaw w gminie Jonkowo „Sztuka w obejściu”.

Warmińska pracownia kultywuje tradycyjną technikę pisania ikon, sięgającą pierwszych wieków Chrześcijaństwa. Wszystkie ikony są wykonane na fachowo przygotowanym podobraziu, w technice tempery jajowej z użyciem naturalnych pigmentów mineralnych. Do złoceń używamy naturalnego złota tzw. transferowego.

Grupa Agathos (od gr. agathos – dobry) powstała w 2003 r. Nazwa jest nawiązaniem do greckiej tradycji ikonopisania, do okresu, gdy chrześcijaństwo, jeszcze niepodzielone, wypracowało zasady sztuki sakralnej. Grupę stanowią katolicy zafascynowani pięknem i duchowa głębią ikony, przekonani o jej wartości tak dla Kościoła wschodniego jak i zachodniego. Kształcili się pod kierunkiem o. Zygfryda Kota SJ z Pracowni Św. Łukasza w Krakowie oraz Mateusza Środonia ze Studium Chrześcijańskiego Wschodu z klasztoru ojców Dominikanów na Służewcu w Warszawie. Członkowie grupy odbywali praktyki ikonograficzne w Studium Ikonopisania w Bielsku Podlaskim, w pracowni ikonograficznej klasztoru Evangelismos na greckiej wyspie Patmos oraz w Atelier Ikony w klasztorze Varatec w rumuńskiej Mołdawii.

Grupa Agathos od siedmiu lat współpracuje ze Scholą Węgajty, działającą na Warmii, już od lat dwudziestu, w ramach Stowarzyszenia Węgajty. W ramach programu Laboratorium Tradycji – Bogactwo mniejszości -Tradycja bizantyjska, prowadzimy wspólnie letnie warsztaty ikonograficzne w Ośrodku Teatralnym Węgajty i Nowym Kawkowie pod Olsztynem. Od kilku lat prowadzimy kursy ikonograficzne w Centrum Artystycznym Sztukarnia na Starym Mokotowie w Warszawie, od 2012 roku w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie a od 2013 roku w Klubie Baccalarium na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim na Kortowie w Olsztynie.

O sztuce ikony

W czasach współczesnych często w sztuce nie poszukuje się już piękna, a jedynie szokującej nowości. Kryzys sztuk pięknych uderza także w sztukę sakralną. Z drugiej zaś strony obserwujemy ogromne zainteresowanie ikoną w Europie i na świecie, także w tych krajach, gdzie wyznawców wschodniego chrześcijaństwa jest niewielu. Świadczy to zapewne o zmęczeniu artystyczną brzydotą, niechęci do niegustownych przedstawień i tandetnych namiastek. Wiele osób poszukujących duchowego i materialnego piękna zwraca się właśnie w stronę ikony.
W czasach kiedy powstawały pierwsze ikony, za panowania Konstantyna Wielkiego, kościół nie był jeszcze podzielony. Choć kościół zachodni odszedł od wiernego przestrzegania zasad malowania świętych obrazów, ustalonych na Synodzie Trullańskim (692 r.), pomiędzy sztuką łacińską a prawosławną istniała w ciągu wieków ścisła więź.

W Polsce kult ikony ma wielowiekową tradycję i jest rezultatem związków naszej kultury z kulturą Cesarstwa Bizantyjskiego. W historii ziem Rzeczpospolitej długo były obecne tradycje religijno-kulturowe zarówno wschodnia jak i zachodnia. Obie tradycje przenikały się. Świadczy o tym kult cudownych ikon, z najbardziej znaną Matką Boską Częstochowską, jak również zabytki kościoła katolickiego – kaplica Świętokrzyska na Wawelu, kaplica Św. Trójcy na zamku lubelskim czy prezbiterium sandomierskiej katedry.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z warsztatów ikony

w Świętej Lipce 

w Nowym Kawkowie

W marcu 2017