HISTORIA Kalendarium wydarzeń ze skrótowymi opisami, więcej szczegółów można znaleźć na stronach projektów oraz w archiwum aktualności

1994

09.01- „Spotkanie z dawną kolędą”; kościół parafialny w Lutrach

20.03 Msza na pierwszą niedzielę pasyjną; kościół kolegiacki w Dobrym Mieście

01.04 Nabożeństwo Wielkiego Piątku; kościół parafialny w Nowym Kawkowie

17.04 Msza na trzecią niedzielę Wielkanocną śpiewana razem z Akademią Lutni z Dworu na Wysokiej; kościół
parafialny w Wysokiej

22.05 Msza Tuluska na święto zesłania Ducha Świętego; kościół katedralny w Olsztynie

10.07 Msza niedzielna; kościół parafialny w Nowym Kawkowie

05-15.08 Wyprawa-rekonesans na Korsykę i do Francji (2 os.)

11.09 Msza na święto Najświętszej Marii Panny Bolesnej; kościół św. Bartłomieja w Gdańsku

1995

21.01 Ordo Stellae – prezentacja dramatu liturgicznego; kościół parafialny w Lutrach

22.01 Ordo Stellae – prezentacja dramatu liturgicznego; kościół parafialny w Nowym Kawkowie

04 Wielki Piątek – liturgia i prezentacja dramatów liturgicznych Planctus Mariae 

Depositio Crucis ; kościół parafialny w Nowym Kawkowie

Wielkanoc – liturgia rezurekcyjna i prezentacja dramatów liturgicznych Elevatio Crucis 

Visitatio Sepulchri ; kościół parafialny w Nowym Kawkowie

31.04 Ludus Paschalis – prezentacja dramatu liturgicznego; kościół św. Bartłomieja w Gdańsku

15-16.09. Ludus Paschalis – prezentacja dramatów cyklu Paschalnego kościół ss. Benedyktynek

w Jarosławiu; prezentacje w ramach III Międzynarodowego Jarmarku Muzyki Dawnej w Jarosławiu

1996

19-21.01 I Sesja IMoDaL – Bożonarodzeniowa

20.01 Ordo Stellae – prezentacja w ramach mszy gregoriańskiej; kościół parafialny w Jonkowie

22.01 Ordo Stellae – prezentacja w ramach mszy gregoriańskiej; Katedra w Olsztynie

26.01 Ordo Stellae – prezentacja w ramach mszy gregoriańskiej; kościół ss. Benedyktynek w Jarosławiu

29.02-02.03 II Sesja IMoDaL – Wielkopostna

03.03 Planctus Mariae – prezentacja w ramach maszy gregoriańskiej; Nowe Kawkowo

30.03-09.04 III Sesja IMoDaL – Wielkanocna, „in via”

30.03 Uroczysta procesja na Niedzielę Palmową z udziałem Chóru Dziecięcego „Cantabile”; kościół parafialny w Jonkowie

04-05.04 Mandatum Novum Planctus Mariae – prezentacje; kościół parafialny w Lutrach

07.04 „Allilujka” – wyprawa wielkanocna; Postawelek, Szypliszki

Visitatio Sepulchri – prezentacja w ramach uroczystej mszy rezurekcyjnej; kościół parafialny w Becejłach

11.04 Ludus Paschalis – prezentacja z udziałem chóru dziecięcego „Cantabile”; kościół Nawiedzenia NMP

w Warszawie

05.06 Ludus Paschalis – prezentacja z udziałem Chóru Chłopięcego św. Michała i członkami zespołu
„Linnamuusikuud”; Tallinn (Estonia)

14-20.07 Letni Obóz Liturgiczny w Murowanej Lipnicy (przy współpracy oo. Dominikanów z Krakowa;

warsztaty i wykłady na temat teatralnych aspektów liturgii)

10.08 koncert „Spotkanie z muzyką liturgii” dla uczestników obozu ekologicznego w Pupkach

23.08 Ludus Paschalis – prezentacja z udziałem Chóru Chłopięcego św. Michała z Tallina; Katedra w Olsztynie

16.08 Ludus Paschalis – prezentacja z udziałem Chóru Chłopięcego św. Michała z Tallina; kościół ss.
Benedyktynek w Jarosławiu

1997

03-05.01 IV Sesja IMoDaL – Bożonarodzeniowa

04.01 Ordo Stellae – prezentacja z udziałem Chóru Chłopięcego św. Michała z Tallina; kościół parafialny

w Jonkowie

06.01 Ordo Stellae – prezentacja z udziałem Chóru Chłopięcego św. Michała z Tallina; Katedra w Olsztynie

09.01 Ordo Stellae – prezentacja z udziałem Chóru Chłopięcego św. Michała z Tallina; Warszawa

15.03 Planctus Mariae – prezentacja na Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku

23-31.03 V sesja IMoDaL – Wielkopostno – Wielkanocna

05.04 Nieszpory gregoriańskie i prezentacja Ludus Paschalis z udziałem oo. Dominikanów

z Krakowa; kościół oo. Dominikanów w Krakowie

06-20.05 Ludus Paschalis – prezentacje; Stimigliano, Florencja, Tyrol (Włochy), Ołomuniec (Czechy)

05 Rekonesans na Suwalszczyznę

06-07 Rekonesanse do wsi woj. Sieradzkiego, Roztocza i Kurpii

09-10 -Msza i uroczystość dożynkowa – Post Collectos Fructus Terrae , z udziałem zespołu „Pogranicze”

z Szypliszk; Nowe Kawkowo

– Uroczyste nieszpory gregoriańskie z okazji XX-lecia OPT „Gardzienice”; Lublin

29.12.97

-01.01.98 Chodzenie z kolędą – zespól Scholi oraz dzieci z Nowego i Starego Kawkowa

1998

09-11.01 VI Sesja IMoDaL – Bożonarodzeniowa

10.01 Ordo Stellae – prezentacja w ramach uroczystej z udziałem chóru chłopięcego św. Michała

z Tallina i uczestników Sesji; kościół parafialny w Nowym Kawkowie

11.01 „Inne kolędy” – koncert śpiewów Bożonarodzeniowych z różnych tradycji;

wykonawcy: Damien Poisblaud

Chór Chłopięcy św. Michała z Tallina, Kapela Miejsko-Wwiejska „Muzykanci”,

Schola Teatru Węgajty

12.01 Ordo Stellae – prezentacja we wsi Czarnia na Kurpiach

14.01 Ordo Stellae – prezentacja w bazylice katedralnej w Płocku

01-03.03 Rekonesans do wsi Kocudza na Roztoczu

13-15.03 VII Sesja IMoDaL – Wielkopostna; Nowe Kawkowo

13.03 Wieczór tradycyjnych pieśni postnych różnych tradycji z udziałem

śpiewaków z Kurpii, Roztocza

i Dougawpils na Łotwie (staroobrzędowcy); Węgajty

14.03 Procesja z tradycyjnymi pieśniami postnymi z udziałem śpiewaków z Kurpii

i zespołu „Jarzębina” z Kocudzy; nieszpory gregoriańskie i prezentacja dramatu
liturgicznego 
Planctus Mariae ; sanktuarium w Głotowie koło Dobrego Miasta

03-05.04 Rekonesans na Suwalszczyznę

09-14.04 Wyprawa Wielkanocna na Suwalszczyznę

09-12.04 Ludus Paschalis – prezentacje dramatów cyklu Paschalnego; klasztor w Smolajnach

17-19.04 VIII Sesja IMoDaL – Wielkanocna; Gdańsk

18.04 Ludus Paschalis – prezentacja dramatu liturgicznego ; kościół św. Jana w Gdańsku

01-03.05 Rekonesans na Suwalszczyznę i Kurpie

14-22.05 Udział w festiwalu „Musica Sacra” w Tyrolu;

16.05 Ludus Paschalis – prezentacja w trakcie nieszporów gregoriańskich ; katedra w Bressanone

18.05 Ludus Paschalis – prezentacja j.w. kościól św. Franciszka w Bozen

19.05 Ludus Paschalis – prezentacja j.w. kościół św. Pitora w Trento

29-31.05 Warsztat wokalno – taneczny; praca nad Llibre Vermell; prowadzenie J.Wolfgang Niklaus,
Agnieszka Dębska; Węgajty

06 Rekonesanse na Suwalszczyznę

07 Rekonesanse: Biłgorajskie i Kurpie

02-06.09 IX Sesja IMoDaL – dożynkowa

06.09 Msza Dożynkowa „Post Collectos Fructus Terrae” i procesja z muzyką na wozach,

z udziałem zespołu „Pogranicze” z Szypliszk i kapeli „Muzykanci”, biesiada taneczna

z udziałem kapeli „Muzykanci”; Nowe i Stare Kawkowo

25.09 Koncert w ramach Kongresu Architektury Polskiej; kościół św. Jana w Gdańsku

4-5.10 Koncerty średniowiecznej muzyki tanecznej na otwarcie klubu „Krew i Róża”

w Krakowie; Schola TWW i kapela „Muzykanci”

1999

09-11.01 X Sesja IMoDaL – Bożonarodzeniowa; Nowe Kawkowo – Olsztyn

09.01 Ordo Stellae – prezentacja w trakcie uroczystej Jutrzni Gregoriańskiej; Katedra św.

Jakuba w Olsztynie

23-24.01 Wyprawa do Czarni wraz z zespołem dziecięcym

01.04 Cena Domini – prezentacja w trakcie Mszy wielkoczwartkowej z udziałem śpiewaków z
miejscowych zespołów; kościół parafialny w Czarni

02.04 Planctus Mariae oraz Depositio Crucis – prezentacja w trakcie nabożeństwa
wielkopiątkowego; kościół parafialny w Czarni

04.04 Elevatio Crucis oraz Visitatio Sepulchri – prezentacja w trakcie Mszy Rezurekcyjnej; kościół
parafialny w Czarni

05.04 Officio Peregrinorum – prezentacja w trakcie nieszporów gregoriańskich;

kościół parafialny w Czarni

05-11.04 XI Sesja IMoDaL – Wielkanocna

10.04 Ludus Paschalis – prezentacja w trakcie wielkanocnych nieszporów gregoriańskich;

Katedra Olsztyńska

18-23.05 Uroczysta msza gregoriańska w tradycji benedyktyńskiej na Zesłanie Ducha św. w ramach
projektu „Siedem Tradycji – Kraków 2000”, wyk.: chór zakonników i świeckich śpiewaków z
całego kraju (udział wzięła męska część Scholi); kościół św. Katarzyny w Kakowie

18-20.04 XII Sesja IMoDaL – Staroobrzędowcy

21-23.06 „Praca z lalką” – warsztaty teatralne; prow.: aktorzy Teatru Piligrim z Kołomny (Rosja);
Węgajty

28-29.08 Psalterium Patrum – liturgia gregoriańska z tradycji benedyktyńskiej, wyk.: j. w., Kolegiata

w Jarosławiu, kościół św. Katarzyny w Krakowie

03.09 „Amor Fati” – koncert Mieczysława Litwińskiego w ramach sesji „Suryn”

04.09 Requiem dla Andrzeja” podczas sesji Teatru Wiejskiego Węgajty „Suryn”; kościół parafialny

w Nowym Kawkowie

03.10 Llibre Vermell – prezentacja XIV-wiecznych pieśni pielgrzymów w ramach IX mszy
gregoriańskiej wraz zespołem „Małej Scholi”; kościół parafialny we Wrzesinie

2000

02.01 Kolędowanie z dziećmi z gminy Jonkowo we Wrzesinie

06-10.01 XIII Sesja IMoDaL – Bożonarodzeniowa

06.01 Ordo Stellae – prezentacja dramatu liturgicznego w trakcie Jutrzni Gregoriańskiej z udziałem
Chóru Chłopięcego św. Michała z Tallina; Suwałki

09.01 Ordo Stellae – prezentacja dramatu liturgicznego w trakcie Jutrzni Gregoriańskiej w ramach cyklu „7 tradycji” Festiwalu
Kraków 2000; wyk.: Schola i Chór Chłopięcy św. Michała z Tallina; opactwo Benedyktynów w Tyńcu

14.01 „Pastorałka od Dziadka” – prezentacja dziecięcego przedstawienia kolędniczego w Domu Opieki Społecznej „Jutrzenka”

w Jonkowie

11-12.03 Wyjazd rekonesansowy na Kurpie – warsztaty wokalne ze śpiewakami z Czarni i Długiego

18-19.03 Wyjazd rekonesansowy do Kocudzy (Roztocze) – warsztaty wokalne ze śpiewaczkami

z Kocudzy (zespół „Jarzębina”)

30.03-02.04 XIV Sesja IMoDaL – Wielkopostna

02.04 Planctus Mariae – prezentacja w trakcie uroczystego nabożeństwa na czwartą niedzielę
Wielkiego Postu poprzedzonego procesją z polskimi pieśniami pasyjnymi; wyk.: Schola i zespoły:
„Jarzębina” z Kocudzy i „Carniacy” z Czarni; katedra w Olsztynie

12-26.04 Wyprawa wielkanocna do Chorwacji – udział w Międzynarodowej Konferencji

„Dziedzictwo Pasji” w Zagrzebiu

15.04 Planctus Mariae – prezentacja w trakcie nieszporów gregoriańskich poprzedzonych procesją
pasyjną; katedra św. Jana Chrzciciela w Mariborze (Słowenia)

16.04 Planctus Mariae (j.w.); kościół św. Marii, Zagrzeb (Chorwacja)

17.04 Planctus Mariae (j.w.); kościół Franciszkanów, Samobor, (Chorwacja)

19.04 Planctus Mariae (j.w.); katedra na wyspie Hvar, (Dalmacja)

23.04 Visitatio Sepulchri – prezentacja w ramach Wigilii Pasyjnej; kościół parafialny na wyspie

Iż , (Dalmacja)

24.04 Officium Peregrinorum – prezentacja w ramach głagolickich nieszporów wielkanocnych;

kościół w Veli (Iż)

14-22.05 XV Sesja ImoDaL

16.05 Ludus Paschalis – prezentacja w ramach Academia Musicae Sacrae; kościół św. Elżbiety we Wrocławiu

20.05 Ludus Paschalis – prezentacja na zaproszenie parafii św. Cyriakusa w Gernrode; kościół św. Cyriakusa w Gernrode (Niemcy)

22.06 „Trubadurzy Chrystusa Pana” – koncert – pielgrzymka przez tradycję średniowiecznej pieśni religijnej; Zamek Olsztyński

17.09 Ludus Danielis – prezentacja premierowa w ramach nieszporów gregoriańskich; Katedra Olsztyńska

23.09 Llibre Vermell – prezentacja pieśni pielgrzymów w ramach IX Mszy gregoriańskiej z udziałem „Małej Scholi”; kościół
parafialny w Jonkowie

01.10 Llibre Vermell – prezentacja pieśni pielgrzymów w ramach IX Mszy gregoriańskiej na święto Matki Boskiej Różańcowej z
udziałem zespołów dziecięcych: Mała Schola (Jonkowo), Canzonetta (Dobre Miasto), Wisienki (Kocudza) oraz zespołu
„Jarzębina” z Kocudzy; Sanktuarium Najświętszej Marii Panny w Gietrzwałdzie

15.10 Ludus Danielis – prezentacja w trakcie nieszporów gregoriańskich, w ramach Academia Musicae Sacrae z udziałem zespołu
Schola Gregoriana Silesiensis; kościół śś. Doroty, Stanisława i Wacława we Wrocławiu

02.11 Visitatio Sepulchri – prezentacja podczas promocji książki prof. J. Lewańskiego „Liturgiczne łacińskie dramatyzacje
Wielkiego Tygodnia XI-XVI w.”; Muzeum Teatralne – Sale Redutowe w Warszawie

25-26.11 Rekonesans do Kocudzy na Lubelszczyźnie

08 .12 „Trubadurzy Chrystusa Pana” – koncert we Franciszkańskim Ośrodku Kultury; Gdańsk

28030.12 Chodzenie z kolędą (Schola + Mała Schola) we wsiach Wrzesina, Stękiny, Nowe i Stare Kawkowo, Pupki, Godki

2001

06.01 Ordo Stellae – prezentacja; Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie

07.01 „Inne kolędy” udział Scholi w Koncercie kolęd w Kolegiacie w Dobrym Mieście

08.01 „Inne kolędy” udział Scholi w koncercie na spotkaniu środowiska twórców olsztyńskich

20.02-05.03 Rekonesans zagraniczny – Włochy, Francja, Niemcy

24.03 Ludus Danielis – prezentacja na Festiwalu Muzyki Jednogłosowej w Płocku

28-30.03 Rekonesans do Kocudzy – przygotowania do wyprawy wielkanocnej

09-17.04 XVI Sesja IMoDaL – Wielkanocna

13.04 Planctus Mariae – prezentacja w ramach nabożeństwa wielkopiątkowego; kościół parafialny w Goraju

14.04 Visitatio Sepulchri – prezentacja w ramach Wigilii Paschalnej; kościół parafialny w Domostawie

15.04 Visitatio Sepulchri – prezentacja w ramach Mszy Rezurekcyjnej; kościół parafialny w Biłgoraju

16.04 Officium Peregrinorum – prezentacja w ramach Mszy w Wielki Poniedziałek; kościół parafialny w Biłgoraju

03.05 Missa Aurea – prezentacja pieśni z Llibre Vermell i premiera dramatu liturgicznego Ordo Annuntiatione podczas IX mszy
gregoriańskiej z udziałem zespołów dziecięcych: „Mała Schola”, „Canzonetta”, „Wisienki”; Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

06.05 Missa Aurea – prezentacja pieśni i dramatu Ordo Annuntiatione w ramach mszy maryjnej; kościół parafialny we Wrzesinie

27.05 Ludus Paschalis – prezentacja w Katedrze Kieleckiej w ramach festiwalu „Drogi Teatru – Spotkania”

31.05 Missa Aurea – prezentacja pieśni i dramatu Ordo Annuntiatione podczas mszy maryjnej; Dobre Miasto

18.07 „Trubadurzy Chrystusa Pana” koncert w ramach festiwalu „Plenery Wielkich Jezior”; Ełk

19.08 Ludus Danielis – prezentacja w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”;

Bazylika OO. Dominikanów w Jarosławiu

16-20.09 Ludus Danielis – prezentacja w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”; Bazylika OO.
Dominikanów w Jarosławiu

16.09 Ludus Danielis – prezentacja w katedrze w Olsztynie

24.09 Ludus Danielis – prezentacja w ramach VII Festiwalu Muzyki Oratoryjno – Kantatowej; katedra w Przemyślu

06.10 Missa Aurea – prezentacja w kościele parafialnym w Pasymiu

07.10 Missa Aurea – prezentacja w kościele w Nowym Kawkowie

2002

13.01 „Mali Kolędnicy” – spotkanie kolędników z Węgajt, Wrzesiny i Czarni/Kurpie (Schola, Mała Schola, Carniacy); Węgajty

24-26.01 Ordo Stellae – prezentacja we Franciszkańskim kościele św. Trójcy w Gdańsku

06.03 „Trubadurzy Chrystusa Pana” – koncert w ramach Domu Tańca w Poznaniu

14-16.03 Planctus Mariae – prezentacja na Festiwalu Teatralnym w Grudziądzu

25.03-01.04 Wyprawa Wielkanocna; Jarosław, Wiązownica, Dobra Ludus Paschalis – prezentacja dramatów

z cyklu wielkanocnego w kościołach w Jarosławiu i Dobrej;

14-16.06 „Kanty i psalmy” Polsko-ukraińskie spotkania artystyczne w Górowie Iławieckim.

24.06 „Kanty i psalmy”- koncert na festiwalu Olsztyńskie Lato Artystyczne w kościele

13-15.08 Missa Aurea – prezentacja z udziałem zespołów: ” Mała Schola” i Schola Gregoriana Silesiensis; katedra w Olsztynie

29.08-1.09 XVIII Sesja IMoDaL – otwierająca Projekt IMoDaL 2002-2003

29.08 Ludus Danielis – prezentacja na otwarcie sesji; kościół św. Jana Chrzciciela w Malborku

31.08 Uroczysta procesja pasyjna z udziałem zespołów z Polski, Korsyki i Sardynii

02-05.09 Warsztaty sakralnego śpiewu bizantyńskiego; prowadzenie Charalambos Rimbas (Grecki Chór Bizantyński Lykourgosa
Angelopoulosa); Węgajty

8-10.10 Ludus Danielis na festiwalu „Konfrontacje”; kościół oo. Dominikanów w Lublinie

23-25.10 „Trubadurzy Chrystusa Pana” – koncert w Jeleniej Górze na zaproszenie Teatru Cinema z Michałowic

3-16.11 Rekonesans na Korsykę i Sardynię

05-09.12 Missa Aurea – prezentacja z udziałem Małej Scholi; klasztor w Marienstern (Niemcy)

14-15.12 „Kanty i psalmy” – koncert w Bartoszycach

15-20.12 Rekonesans do Tallinna

2003

06-14.01 Wyprawa Scholi do Estonii

09.01 Ludus Danielis – prezentacja w ramach nieszporów gregoriańskich; Tallinn

12.01 Ordo Stellae – prezentacja z udziałem chóru chłopięcego św. Michała; Tallinn

31.03 Ludus Passionis – prezentacja premierowa z udziałem Marcela Peresa; katedra św. Jakuba w Olsztynie

06-23.04 Wyprawa wielkanocna na Korsykę i Sardynię

11.04 Ludus Passionis – prezentacja z udziałem człoków Cunfraterna di a Pieve di a Serra; kościół la Canonica

w Luciano k. Bastii (Korsyka, Francja)

16.04 Ludus Passionis – prezentacja z udziałem konfraterni Oratorio di Santa Croce z Castelsardo; Castelsardo

(Sardynia, Włochy)

22.04 Officium Peregrinorum – prezentacja w ramach uroczystych nieszporów śpiewanych przez człoków

konfraterni Oratorio di Santa Croce z Castelsardo; kościół parafialny w Bulzi (Sardynia, Włochy)

2004

BRAK

2005

5-6.01 Ordo Stellae – realizacja dramatu w Warszawie u oo. Dominikanów na Freta oraz spotkanie jubileuszowe 10-cio lecie
Scholi z wystawą fotograficzną w siedzibie KIK-u.

9-15.02 Wyprawa Scholi z koncertami do Lwowa – współpraca z zespołem Majsternia Pisni

19-20.03 Koncert pasyjny „O Crux ave” w Sobieszowie pod Jelenią Górą

23-25.03 Planctus Mariae – realizacja dramatu we Wrocławiu przy współpracy Schola Gregoriana Silesiensis

29-31.03 Ludus Paschalis – próby i warsztaty wokalne do sesji wielkanocnej

1-3.04 XIX Sesja IMoDaL – Atlantyda Północy, (Węgajty- Olsztyn) Ludus Paschalis – prezentacja w Kościele katedralnym

w Olsztynie

1-4.06 Zamek Warmia – koncerty i warsztaty Scholi na Festiwalu w Malborku

1-3.07 Jubileusz 10-cio lecia Scholi i 625 lat Nowego i Starego KawkowaŚwiąteczna liturgia, nieszpory warmińskie, wystawa
fotograficzna w szkole, Dom Tańca Scholi i stoiska z rękodziełem lokalnym przy Domu rekolekcyjnym w Nowym
Kawkowie; „Dialogus” jubileuszowy w Ośrodku w Węgajtach, wystawa dokumentacji fotograficznej w Węgajtach

i w Olsztynie oraz Biesiada jubileuszowa (taneczna) w Węgajtach dla gości Scholi i mieszkańców gminy Jonkowo.

10-13.07 Theotokos – koncert Scholi i Majsternii (Ślady obecnoœci) w ramach Festiwalu Olsztyńskie Lato Artystyczne 2005,

Kościół garnizonowy w Olsztynie oraz warsztaty wokalne „Weczirnia” w Węgajtach”

15-16.07 Dom Tańca na Jarmarku Galicyjskim w Narolu – współpraca z Maisternią Pisni (projekt huculski BAJ) ze Lwowa

oraz Kapelą Hałasów z Przeżmierowa, warsztaty tańca

17-19.07 Theotokos – koncerty Scholi i Majsternii w kościołach i cerkwiach pogranicza polsko-ukraińskiego;

(Narol, Wola Wielka ) współpraca z Fundacjš pro Academia Narolense

25.07 Święto darzenia w Jonkowie – koncert Scholi w kościele parafialnym, Dom Tańca na jarmarku Stowarzyszenia

„Ręką dzieło” na rynku w Jonkowie

24-26.07 Zamek Warmia – koncerty i Dom Tańca Scholi w Olsztynie i Nidzicy

1-7.08 Festiwal Andersena w Avernako (Dania)– warsztaty teatralne, taneczne, wokalne i plastyczne, prezentacja pracy

Scholi dla gości festiwalu, Parada i biesiada teatralna, Port-Galeria – plac wiejski – Musikhus w Avernako

8-14.08 „Głos w przestrzeni” – warsztaty wokalne w Ośrodku Teatru Węgajtach

23-28.10 „Kanty i psalmy” – koncert na Festiwalu Kultury Ukraińskiej Ukraina Viva we Wrocławiu

28.12 Ordo Stellae– realizacja dramatu we współpracy z zespołami SGS i SMS oraz z chórem chłopięcym

w kościele św. Bartłomieja na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, warsztaty teatralne i wokalne,

spotkanie kolędnicze w Starym Młynie

2006

2-8.01 Laboratorium Tradycji (LT) – wyprawa kolędnicza na Suwalszczyznę

10-17.01 Laboratorium Tradycji (LT) – wyprawa do Appenzell w Szwajcarii

16-19.02 Laboratorium Tradycji (LT) -warsztaty tańca (tradycyjne polskie i duńskie) w Obrzycku

13-15.03 Laboratorium Tradycji (LT) – warsztaty instrumentalne i taneczne – tańce korowodowe, Węgajty

27.31.03 Ludus Paschalis – warsztaty chorału gregoriańskiego w Gietrzwałdzie

3-7.04 Sesja wielkopostna w Lidzbarku Warmińskim – prezentacja dramatu Ludus Passionis, Kościół farny w Lidzbarku
Warmińskim; Spotkania z Pieśnią Pasyjną (koncert, wykład) w Muzeum na Zamku Biskupów Warmińskich

10-13.04 Sesja wielkopostna w Lidzbarku Warmińskim – prezentacja dramatu Ludus Passionis, Kościół farny w Lidzbarku
Warmińskim; Spotkania z Pieśnią Pasyjną (koncert, wykład) w Muzeum na Zamku Biskupów Warmińskich

16-17.04 Sesja wielkanocna w Gietrzwałdzie– prezentacja dramatu Ludus Paschalis w Bazylice w Gietrzwałdzie;

warsztaty i biesiada Domu Tańca, wystawa fotograficzna z wyprawy Scholi na Sardynię w Gminnym Ośrodku Kultury

23-25.04 Ludus Paschalis – prezentacja dramatu w Jeleniej Górze w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Teatralnej

oraz w Zittau (Niemcy)

6.06 Laboratorium Tradycji (LT) – warsztat tańca tradycyjnego w ramach „Majówki” w Węgajtach

22-27.05 Ludus Passionis – nagranie materiału do CD w Glotowie

5-10.06 Zamek Warmia – warsztaty wokalne, instrumentalne i taneczne, Węgajty

22-26.07 Laboratorium Tradycji (LT)– warsztaty chorału gregoriańskiego i pieśni Świętojańskich, Gotki

23.06 Joculatores Dei – koncert w Kaplicy Templariuszy w Chwarszczanach

29.06-2.07 Laboratorium Tradycji (LT) – warsztaty tańców polskich dla uczestników Taboru Domu Tańca, Węgajty

3-7.07 Warsztat śpiewu bizantyjskiego– prow. Charalambos Rimbas (Ateny), Węgajty

14-16.07 Laboratorium Tradycji (LT)– warsztaty Domu Tańca w ramach Letniego Jarmarku Sztuki w Jonkowie

11-18.07 Zamek Warmia– cykl 4 koncertów (Olsztyn, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Ostróda)

22-25.07 Festiwal Święto Miejsca– prezentacja dramatu Ludus Danielis, koncerty, warsztaty, liturgie,

wykłady, wystawa, biesiady (Kętrzyn)

29.07-3.08 Byzantion– sesja w Węgajtach i Olsztynie

4-8.08 Laboratorium Tradycji (LT)– warsztat wokalno-teatralny, śpiew archaiczny, Węgajty

5-16.08 Laboratorium Tradycji (LT)– warsztaty tańców tradycyjnych w Purdzie, Różynce i Skolitach

18.09 Ludus Passionis– prezentacja na festiwalu „Musica Antiqua Europe Orientalis” w Bydgoszczy

9-13.10 Ludus Passionis– prezentacja na festiwalu „Musica Antiqua Europe Orientalis” w Bydgoszczy

16-17.10 Seminarium Cuda św. Mikołaja– prow. Stefano Albarello (Bolonia), Gotki

24-26.10 Laboratorium Tradycji (LT)– warsztat tradycyjnych pieśni ruskich, prow. Swietłana Bucka (Mińsk – Białoruś), Węgajty

27-29.10 Laboratorium Tradycji (LT)– warsztat teatralny: Gest w dramacie liturgicznym, prow. Anna Łopatowska

(Warszawa), Nowe Kawkowo

1-12.11 Laboratorium Tradycji (LT)– warsztat tańców csango, Węgajty

13.11 Joculatores Dei– koncert w Muzeum Hutnictwa Średniowiecznego, Pruszków.

19-25.11 Ludus Danielis i Joculatores Dei – prezentacje w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Młodych Teatrów

Okna” w Szczecinie

28.11-3.12 Miracles – warsztat przygotowujący koprodukcję Cuda św. Mikołaja, Węgajty

3.12 Koncert z udziałem S. Albarello w ramach laboratorium Tradycji Scholi Teatru Wegajty, Zamek Olsztyński

8.12 Ordo Annuntiatione – prezentacja dramatu w Katedrze Gnieźnieńskiej

13-17.12 Warsztaty teatralne– przygotowanie nowej koprodukcji Cuda św. Mikołaja

2007

9-14.01-17 oraz 21.01 Warsztaty teatralne – przygotowanie nowej koprodukcji Cuda św. Mikołaja

30.01-10.02 Warsztaty teatralne – przygotowanie nowej koprodukcji Cuda św. Mikołaja

11.02 Cuda św. Mikołaja- Miracula Sancti Nicolai– premiera nowego dramatu w Olsztynie wydanie folderu promocyjnego Scholi

19.02 Laboratorium Tradycji (LT) – Dom Tańca w Toruniu – koncert i biesiada taneczna w rocznicę urodzin

Mikołaja Kopernika, muzeum w Ratuszu

9-12.03 Laboratorium Tradycji (LT) – warsztaty Domu Tańca z udziałem zespołu Zurgo (Budapeszt): tańce csango,

tradycyjne pieśni polskie i węgierskie

26-30.03 Ludus Passionis -warsztaty muzyczne i teatralne

28-30.03 Ludus Passionis – realizacje dramatu we Wrocławiu i Gnieźnie

1.04 Ludus Passionis– promocja płyty CD Scholi w Muzeum w Toruniu.

22-15.04 Laboratorium Tradycji (LT) – warsztat archaicznych pieśni tradycyjnych w Węgajtach

30.04-3.05 Laboratorium Tradycji (LT) – warsztaty taneczne w Bachotku

16-17.05 Laboratorium Tradycji (LT) – warsztaty Domu Tańca, przygotowania repertuaru na Festiwal w Nidzie

19-20.05 Joculatores Dei – koncert oraz promocja płyty CD Ludus Passionis w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu

06 Ludus Passionis– Wydanie i promocja płyty CD

Wydanie i promocja książki-albumu okolicznościowego Konteksty nr 2/2007

22-25.06 Święto Miejsca – festiwal w Nidzie na Mierzei Kurońskiej, Litwa

13-17.08 Miracula Sancti Nicolai i Ludus Danielis – prezentacja dramatów na Festiwalu „Misteria św. Jacka”

w Krakowie u o.o. Dominikanów

18-19.08 Miracula Sancti Nicolai i Ludus Danielis – prezentacja dramatów na Festiwalu „Misteria św. Jacka”

w Krakowie u o.o. Dominikanów

21.09 Miracula Sancti Nicolai– prezentacja dramatu na Zamku w Olsztynie w ramach uroczystej Inauguracji Sezonu
Kulturalnego 2007/2008 na Warmii i Mazurach.
Spotkanie w CEiIK Olsztyn – promocja albumu okolicznościowego Scholi – Konteksty nr 2/2007

3-5.12 Miracula Sancti Nicolai– warsztaty wokalne do dramatu w Ośrodku SSGS we Wrocławiu

6.12 Miracula Sancti Nicolai– prezentacja dramatu w Browarze Mieszczańskim we Wrocławiu w ramach cyklu

Gdzie słonce wschodzi”.

13.12 Spotkanie w Instytucie J. Grotowskiego we Wrocławiu– promocja albumu okolicznościowego Scholi

– Konteksty nr 2/2007

29.-30.12 Kolędowanie Scholi-chodzenie z kolędą po okolicy (Nowe Kawkowo, Pupki, Godki).

2008

BRAK ARCHIWUM ZBIORCZEGO NA KOLEJNE LATA