ZAMEK WARMIA czyli pieśniami opowiedziane historie pobożne, groźne, miłosne i tragiczne, które się w tych okolicach wydarzyły a przynajmniej wydarzyć mogły.

Zamek Warmia

czyli pieśniami opowiedziane historie pobożne, groźne, miłosne i tragiczne,
które się w tych okolicach wydarzyły a przynajmniej wydarzyć mogły.

To program na poły koncertowy, na poły teatralny. Historie kreślące pejzaż historyczno
– kulturowy dawnych Prus Wschodnich opowiedziane w scenerii biesiady na zamku tworzą rodzaj zmysłowej i duchowej podróży przez czas i miejsca…

Niegdyś, gdy w borach nieprzebytych żyły jeszcze gryfy i smoki, gdy na polanie pośród
drzew można było spotkać płochliwego jednorożca, podróżowano wiele, daleko

i w rozmaitych celach. Kupcy, misjonarze, awanturnicy, pieśniarze, pielgrzymi i błędni rycerze przemierzali stary kontynent wzdłuż i wszerz. Nieśli ze sobą drogocenne tkaniny, bursztyn, miecz i ogień, przynosili opowieści.

Do Prus zawędrował też południowotyrolski „piewca miłości” – poeta, rycerz i śpiewak Oswald von Wolkenstein. Czy odwiedził Zamek, na którym pół wieku później rezydował Mikołaj Kopernik, nie wiemy, lecz ewentualności takiej wykluczyć nie możemy. Oswald opowiadał
z pewnością o dalekich krainach, które odwiedził: Arabii, Persji, Turcji, Rusi.

Na Zamku bywał też z pewnością chaucerowski Rycerz, który hen w Prusiech; wypraw
z krzyżem na Litwie; na Rusi odbył – jak piszą – wiele.

Czy Mikołaj Kopernik uprawiał muzykę? Ta, pokrewna matematyce dyscyplina, była wszak elementem uniwersyteckiego wykształcenia, a Bolonia – gdzie studiował – ważnym ośrodkiem muzycznym. Gospodarz Olsztyńskiego zamku był przecież także poetą i poezji tłumaczem.

Pozwólmy mu dire la sua.

O tych, którzy tu byli przed nami, ziemie te odwiedzali, o tych, którzy w miejscach tych żyją
tu dziś. O tym, jak żyli, pracowali, modlili się i bili, kochali i się bawili: Prusowie, Krzyżacy, Staroobrzędowcy, Polacy, Alemanowie, Warmiacy i Rusini

opowiedzą

cantores, musici et ioculatores

Scholae Wengaitiensis

Program koncertu Zamek Warmia:

 • w Jau auśt auśrużé ; pieśń litewska

 • w saltarello ” Mosca incinta „

 • w motet ” Verbum Caro „

 • w Po sadejku chodziła ; pieśń z Kocudzy

 • w Pajurely pamarely ; pieśń litewska

 • w responsorium ” Media vita „

 • w Kyrie ; Msza z Barcelony (XIIIw.)

 • w Alleluia ; Mikołaj z Radomia (XVw.)

 • w Ei, skija skija ; pieśń pruska

 • w Estampitta ; taniec dworski (XIVw.)

 • w Ortus de Polonia ; Jerzy Liban z Legnicy (1464-1546)

 • w Prelustri elucencia ; Petrus Wilhelmi de Graudencz (1400-1480)

 • w Ave mueter / Ave Maria ; Oswald von Wolkenstein (1376-1445)

 • w Ave nobilis ; Carmina Burana (XIIIw.)

 • w Durch Barbarey Arabia ; Oswald von Wolkenstein

 • w Triswiatoje ; tradycja Staroobrzędowców

 • w Swietie Tichij ; putiewoj raspiew, Ruś (XVII w.)

 • w Kyrie ; Missa Brevis, Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

 • w Ryboki na Dadaju ; tradycyjna pieśń z Warmii

 • w Oj, po mostu ; pieśń lirnicka z Ukrainy

 • w Wol auff ; Oswald von Wolkenstein

 • w Ruchał dziad babe ; tradycyjna pieśń pijacka

 • w Suita instrumentalna ” Medieval Polka „

 • w Kom liebster man ; Oswald von Wolkenstein

 • w Przywędrował Jasiek ; tradycyjna pieśń z Warmii