Quem queritis 2017

Realizacje, do przekopiowania z aktualności

  1. Ludus Danielis 19 sierpnia 2017  – są piękne nowe zdjęcia / aktualność 17 sierponia/
  2.  Kondakion o Nawróconej w Jarosławiu 26 sierpnia  – nowe zjęcia
  3. Kondakion o Nawróconej w Białymstoku 14 pażdziernika – plakat fioletowy i nowe zdjęcia