ATLANTYDA PÓŁNOCY Festiwal ATLANTYDA PÓŁNOCY to cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, badawczych i integracyjnych podejmowanych wspólnie przez artystów, naukowców i działaczy kultury z Polski i Litwy oraz zaproszonych specjalistów z innych krajów Europy, mających na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego po obydwu stronach granicy (na obszarze dawnych Prus Wschodnich) oraz wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy transgranicznej.

Projekt Festiwal Atlantyda Północy 2006 – 2007

OPIS PROJEKTU

Festiwal ATLANTYDA PÓŁNOCY to cykl wydarzeń artystycznych, edukacyjnych, badawczych i integracyjnych podejmowanych wspólnie przez artystów, naukowców i działaczy kultury z Polski i Litwy oraz zaproszonych specjalistów z innych krajów Europy, mających na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego po obydwu stronach granicy (na obszarze dawnych Prus Wschodnich) oraz wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy transgranicznej. Spektakle i koncerty średniowiecznego teatru i muzyki sakralnej prezentowane będą w żywym kontekście społecznym. Ich muzyczne i teatralne elementy skonstruowane są w oparciu o najstarsze manuskrypty oraz żywą tradycję. Wydarzenia te odbywać się będą w zabytkach partnerskich regionów czyli Warmii i Mazur oraz regionu klaipedos na Litwie. Ułożone według klucza: kościół – zamek – rynek, dopasowane do wnętrz i charakteru miejsc, nawiązują w treści do wspólnego dziedzictwa europejskiego i kulturowej różnorodności regionu. Proponują nowy i żywy model obecności dziedzictwa w teraźniejszości. Zapewniają dostęp młodzieży i jej czynny udział, pomagając jej w procesie identyfikacji kulturowej (zarówno lokalnej jak i europejskiej) i integracji społecznej. Proponują modelową-wzorcową strukturę dalszego samodzielnego budowania programów i oferty kulturalnej.
Projekt ma istotne znaczenie dla wzmocnienia identyfikacji lokalnej, poczucia narodowej tożsamości, świadomości wspólnych i lokalnych korzeni kultury, akceptacji różnorodności i wielokulturowości, promocji dziedzictwa kulturowego, a także rozwoju współpracy pomiędzy instytucjami i działaczami kultury oraz artystami z sąsiadujących regionów Polski i Litwy. Dokonane po 1945 roku podzielenie niegdyś spójnego regionu Prus Wschodnich pomiędzy 3 państwa spowodowało zniszczenie społecznej i kulturowej tkanki tego regionu. Mieszkająca dziś na tych terenach ludność głównie napływowa (polska, litewska, rosyjska) nie identyfikuje się z historią tych ziem. Zabytki (zamki średniowieczne) i dziedzictwo materialne istnieje w kulturowej próżni. Brak jest osobistego pozytywnego stosunku do miejsca zamieszkania. Prowadzi to do utraty narodowej i kulturowej tożsamości i świadomości korzeni historycznych. Wobec braku perspektyw ekonomicznych młodzież migruje z prowincji do centrów. Pogłębia się przepaść pomiędzy miastem i wsią (kultura tradycyjna); młodzież nie jest zainteresowana wtórnym folklorem, jednak żywo reaguje na formy archaiczne. Proponujemy zatem wydarzenia artystyczne nawiązujące do dziedzictwa średniowiecznego, kultury tradycyjnej, wieloetnicznej i wielowyznaniowej. Był to bowiem okres włączenia się regionu do średniowiecznej Europy i jej cywilizacji, w którym mogą się rozpoznać wszyscy i odnaleźć język wspólny – język źródła. W naszych działaniach ożywiamy zabytki lokując w nich adekwatne formy. Przez to stają się one nie tylko atrakcją turystyczną (do tej pory atutami regionu były głównie walory przyrodnicze), ale też przywracany jest im sens społeczny i kulturowy. Włączamy elementy etniczne, eksponując ich historyczną i dzisiejszą obecność. Wobec wspólnego dziedzictwa istotne jest poznanie się, nawiązanie współpracy, wzajemne korzystanie z doświadczeń.

W ramach Festiwalu objazdowego „Atlantyda Północy”
przewidywane są następujące działania:

1. „Święta Miejsc„; wydarzenia artystyczne obejmujące: prezentację średniowiecznego dramatu liturgicznego, koncerty muzyki średniowiecznej i tradycyjnej, warsztaty i biesiady taneczne, wystawy rękodzielnicze, sesje seminaryjne. Działania prowadzone będą w zabytkach dawnych Prus wschodnich według klucza: kościół – zamek – rynek (patrz niżej).
2. Trasa koncertowa; cykl koncertów muzyki średniowiecznej i tradycyjnej w najważniejszych zamkach. Prezentacje programu Zamek Warmia, stworzonego specjalnie z myślą o zabytkowych wnętrzach, dostosowanego formalnie do architektury i programowo do historycznego i wielonarodowego podłoża poszczególnych miejsc. Elementem programu jest Dom Tańca czyli biesiada taneczna.
3. Dramaty liturgiczne – kościoły; prezentacje trzech różnych dramatów średniowiecznych dostosowanych do okresu roku (bożonarodzeniowy, pasyjny, wielkanocny) wykonanych przez międzynarodowy zespół śpiewaków i aktorów Scholi Teatru Węgajty.
4. Laboratorium Tradycji; komplementarne działania – centrum prac badawczych, warsztatowych i archiwalnych. Laboratorium umożliwi badanie dziedzictwa lokalnego, opracowywanie programów artystycznych opartych na tradycjach lokalnych oraz wymianę i współpracę trans graniczną z instytucjami, zespołami i osobami, zaproszonymi artystami z Polski, Litwy i Europy zajmującymi się podobną tematyką. W ramach laboratorium zespół Scholi będzie prowadził regularną pracę artystyczno-badawczą w oparciu o materiały zebrane w trakcie wypraw i źródła historyczne, we współpracy ze specjalistami z różnych komplementarnych dziedzin. Efekty prac będą publicznie prezentowane w ramach Festiwalu.
5. Cykl warsztatów i résidence; dla artystów profesjonalnych i młodych pre-profesjonalnych (śpiew dawny, tradycyjny, muzyka instrumentalna, tańce dawne i tradycyjne, rękodzieło).
6. Produkcja i premiera dramatu liturgicznego; zebrane w trakcie prac przeprowadzonych w ramach Projektu doświadczenia i materiał posłużą do produkcji dramatu Cuda św. Mikołaja.

Partner wiodący projektu
Stowarzyszenie Teatr „Węgajty” jako koordynator jest odpowiedzialne merytorycznie i organizacyjnie za całość projektu; posiada rozbudowane krajowe i europejskie kontakty artystyczne (sieć współpracowników) i instytucjonalne wypracowane przez 15 lat działalności. Jest odpowiedzialne szczególnie za realizację wydarzeń na terenie Polski. Służy doświadczeniem innym partnerom. Projekt niniejszy rozwija działalność Stowarzyszenia, obejmując zakresem współpracy nowych partnerów (Litwa i Kaliningrad).

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU ATLANTYDA PÓŁNOCY 2006 – 2007

Styczeń 2006
02 – 08.01 Laboratorium Tradycji LT: wyprawa na Suwalszczyznę
Luty 2006
16 – 19.02 LT: warsztaty tańca w Obrzycku
Marzec 2006
13 – 15.03 LT: warsztaty instrumentalne i taneczne – tańce korowodowe, Węgajty
27 – 31.03 Ludus Paschalis – warsztaty chorału gregoriańskiego w Gietrzwałdzie

Kwiecień 2006
03 – 07.04 Sesja wielkopostna w Lidzbarku Warmińskim: prezentacja Ludus Passionis, Spotkania z Pieśnią Pasyjną – Muzeum na Zamku
10 – 13.04 Ludus Paschalis – warsztaty chorału gregoriańskiego w Gietrzwałdzie
16 – 17.04 Sesja wielkanocna w Gietrzwałdzie: prezentacja dramatu Ludus Paschalis w Bazylice; warsztaty i biesiada Domu Tańca, wystawa fotograficzna w Gminnym Oœrodku Kultury
Maj 2006
06.05 LT: warsztat tańca w ramach „Majówki” w Węgajtach
22 – 27.05 Nagranie materiału do CD Ludus Passionis w Glotowie
Czerwiec 2006
05-10.06 Zamek Warmia – warsztaty wokalne, instrumentalne i taneczne, Węgajty
22 – 25.06 LT: warsztaty chorału i pieœni świętojańskich, Godki
29.06 – 02.07 LT: warsztaty tańców tradycyjnych- Taboru Domu Tańca, Węgajty
Lipiec 2006
03 – 09.07 Warsztat śpiewu bizantyjskiego, prow. Charalambos Rimbas (Ateny), Węgajty
14 – 16.07 LT: warsztaty Domu Tańca w ramach Letniego Jarmarku Sztuki w Jonkowie
11 – 18.07 Cykl 4 koncertów Zamek Warmia (Olsztyn, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Ostróda)
22 – 25.07 Święto Miejsca w Kętrzynie: prezentacja dramatu Ludus Danielis, koncerty, warsztaty, liturgie, wykłady, wystawa, biesiady
29.07 – 03.08. Sesja Bizantion w Węgajtach i Olsztynie
Sierpień 2006
04 – 08.08 LT: warsztat wokalno-teatralny, śpiew archaiczny, Węgajty
05 – 16.08 LT: warsztaty tańców tradycyjnych w Purdzie, Różynce i Skolitach
Październik 2006
09 – 13.10 Warsztat chorału gregoriańskiego, prow. Marcel Peres (Francja), Węgajty
16 – 17.10 Seminarium „Cuda św. Mikołaja”, prow. Stefano Albarello (Bolonia), Gotki
24 – 26.10 LT: warsztat tradycyjnych pieœni słowiańskich, prow. Swietłana Bucka (Mińsk – Białoruś), Węgajty
27 – 29.10 LT: warsztat teatralny „Gest w dramacie liturgicznym”, prow. Anna Łopatowska (Warszawa), Nowe Kawkowo
Listopad 2006
01 – 12.11 LT: warsztat tańców csango, Węgajty
28.11 – 03.12 Warsztaty„Miracles” przygotowujšce nową produkcję Cuda św. Mikołaja
Grudzień 2006
03.12 LT: koncert Scholi z udziałem Stefano Albarello, Zamek Olsztyński
09- 15.12 warsztaty teatralne-przygotowanie nowej produkcji Cuda św. Mikołaja
Luty 2007
Premiera dramatu liturgicznego Cuda św. Mikołaja
Katedra św. Jakuba w Olsztynie (11. lutego)
Maj 2007
Wydanie i promocja ksišżki-albumu okolicznościowego
Wydanie i promocja płyty Ludus Passionis.
Czerwiec 2007
Święto Miejsca w Nidzie na Mierzei Kurońskiej, Litwa
19 – 26.Prezentacja dramatu liturgicznego „Ludus Danielis”, koncerty, warsztaty, biesiady. Dom Tańca.

20.06.-25.06.2007.

Festiwal Święto Miejsca w Nidzie na Mierzei Kurońskiej, Litwa. 

Plan festiwalu.

Zobacz wersję angielską

Środa 20.06.07
Warsztaty gregoriańskie i warsztaty kupalskie

Czwartek 21.06.07
Warsztaty gregoriańskie i warsztaty kupalskie

Piątek 22.06.07

17.00 Otwarcie Festiwalu na placu przy Centrum Kultury i Turystyki „Agila”, przedstawienie zespołów, krótkie wizytówki muzyczne
18.30 Seminarium Paganus – Christianus (tytuł roboczy) w sali Centrum Kultury, wprowadzenie w tematy, przedstawienie pytań, idei
19.00 Wykład o Ludus Danielis
21.00 Procesja – Parada z centrum do kościoła ewangelickiego
21.30 Ludus Danielis w kościele ewangelickim
23.15 Pieśni ewangelickie z Małej Litwy, w wykonaniu zespołu Vorusne z Klaipedy

Sobota 23.06.07

11.00-13.00 Seminarium Paganus – Christianus cd.
13.00-15.00 Postawienie Jurty
15.00 Otwarcie Jurty, Igry
16.00-17.30 Warsztaty tańca przy centrum Agila
Ok. 18.00 Wejście na wydmy, wieczór kupalski, wianki w dolinie Tisyny
20.30 Zejœcie zespołów do „Kupalskich Wrot” z pochodniami
21.00-23.00 Projekt TV. Prezentacja grup na potrzeby transmisji telewizyjnej.
24.00 Ognisko świętojanskie, tańce, muzyka
ok. 2.00 Program nocny w Jurcie (traditional Jamsession)

Niedziela 24.06.07

12.45 Pieśni dziadowskie przed kościołem
Ok 13.00 Liturgia (gregoriańska) w kościele katolickim z udziałem Scholi i uczestników warsztatów
15.00 Druga część warsztatów tańca przy centrum Agila
18.00-19.30 Juodkrante, na scenie obok kościoła koncert gości; (Csango, Meksykanie, Dom Tańca Scholi Teatru Wegajty, St. Petersburg).
19.00-21.00 Muzykowanie zespołów litewskich w Nidzie po lokalnych cafe
21.00-24.00 Koncert pokazowy na głównej scenie w Nidzie
24.00 Fejerwerki i zabawa taneczna
Ok. 2.00 Program nocny w Jurcie.

Poniedziałek 25.06.07

13.00 Składanie Jurty – pożegnanie odjeżdżających zespołów
13.30 Piknik nad morzem
16.00-17.00 Zakończenie festiwalu

WYDARZENIE ODBYWA SIĘ W RAMACH FESTIWALU „ATLANTYDA PÓŁNOCY 2006”
Projekt jest realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach Programu Sšsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej 
INTERREG IIIA

Miracula Sancti Nicolai
Cuda Świętego Mikołaja

Cykl dramatów według rękopisu z opactwa
Saint Benoit-sur-Loire, XII wiek

PREMIERA

11.II.2007, godz. 20.00
początek na Zamku w Olsztynie 

UWAGA ZMIANA!
Wszystkie dramaty odbędą się na Zamku Olsztyńskim.

Premiera jest częścią projektu „Festiwal Atlantyda Północy” realizowanego w ramach programu
Interreg III A finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Organizatorzy: Schola Teatru Węgajty; Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Współpraca: Miejski Ośrodek Kultury; Muzeum Warmii i Mazur, Parafia przykatedralna św. Jakuba, Klub Środowisk Twórczych
Współpraca medialna: Gazeta Wyborcza, Gazeta Olsztyńska, TVP3, TVP Kultura

Miracula Sancti Nicolai to cykl czterech średniowiecznych dramatów zapisanych w XII wieku na terenie Francji – w opactwie St. Benoit-sur-Loire. Opatrzone muzyką łacińskie teksty dramatów opowiadają o cudach dokonanych przez św. Mikołaja i łaskach za jego wstawiennictwem doznanych. Święty Mikołaj był biskupem Miry Licejskiej w Azji mniejszej (dziś miejscowość ta – Demre – znajduje się na terenie Turcji). Już za życia zasłynął jak dobroczyńca, patron żeglarzy, macierzyństwa, opiekun sierot i panien, wspomożyciel niesłusznie oskarżonych. Fikcja miesza się tu z rzeczywistością; liczne są opowieści o jego czynach i cudach.

Pierwszy dramat cyklu, Tres filiae, opowiada o biednym ojcu trzech córek, których nie może wydać za mąż, nie mając pieniędzy na posag. Interwencja świętego chroni córki przed hańbą i nierządem.

Następny obraz, to Iconia Sancti Nicolai – historia Żyda, który skrycie czcił św. Mikołaja, jako strażnika swoich dóbr; wyruszając w podróż pozostawił go na straży swojego majątku. Został jednak obrabowany – również i tu święty zainterweniował.

Dramat Tres clerici to historia trzech klerków; wędrownych studentów, którzy nocą w gospodzie zostali zamordowani i obrabowani, a następnie za przyczyną świętego, przywróceni do życia.

W końcu ostatni dramat – Filius Getronis opowiada historię chłopca porwanego przez pogańskiego króla, po roku w sposób cudowny przywróconego rodzicom. Pierwowzory tych legend docierały do Europy Zachodniej z Bizancjum jeszcze przed rokiem 1087, kiedy to normańscy kupcy z Bari wykradli relikwie świętego i przenieśli je do swojego miasta, co dało początek szerzącemu się gwałtownie kultowi jego osoby.

Święty Mikołaj był bardzo popularny w środowisku szkół katedralnych – był opiekunem i patronem klerków wędrujących w poszukiwaniu wiedzy. Oni to najprawdopodobniej są autorami, jak również wykonawcami i odbiorcami dramatów o św. Mikołaju.
Jedną z okazji do wystawiania tego i podobnych dramatów były tzw. Dni Swobód Grudniowych, cztery dni, w czasie których średniowieczni klerkowie brali we władanie szkołę. Mianowali spośród siebie władze – usuwając tymczasowo władze oficjalne pod klucz – samodzielnie odprawiali oficja.

Premiera Cudów Świętego Mikołaja w interpretacji Scholi Teatru Węgajty ma miejsce w okresie karnawałowym, ze względu na świąteczny i mieszany – akademicko-ludowy charakter dramatu. Odmienne w stosunku do poprzednich produkcji Scholi Teatru Węgajty jest wyprowadzenie dramatu z kościoła.
Według źródeł historycznych dramat ten nie był częścią liturgii, jakkolwiek mógł odbywać się w przestrzeniach katedry. Dlatego też Cuda działy się będą na olsztyńskim Zamku. Spodziewać się też należy iście karnawałowych niespodzianek.

3.XII.2006 ZAMEK W OLSZTYNIE
17.00 

Laboratorium Tradycji Scholi Węgajty
prezentuje:

KONCERT NADZWYCZAJNY

Część Pierwsza
Italia
Laudy średniowieczne

Część Druga
Polska i Sąsiedzi
pieśni z tradycji żywej,
tarantelle oraz inne tańce

Wykonawcy: STEFANO ALBARELLO (Bolonia)
SCHOLA TEATRU WĘGAJTY

Stefano Albarello od roku 1985 zajmuje się muzyką dawną, prowadzi prace muzykologiczne, działa jako śpiewak i gra na szarpanych instrumentach średniowiecznych, renesansowych, barokowych i arabskich. Jako solista występował w operach barokowych, m.in. La Rappresentazione di Anima et di Corpo E. de Cavalieriego, L’Assalonne G. P. Colonny, L’Euridice J. Peri’ego. Współpracował z Andaluzyjską Orkiestrą Tangeru.
Kierował scenicznymi wykonaniami Il combattimento di Tancredi e Clorinda e altri madrigali guerriri et amorosi su testi della Gerusalemme Liberata Monteverdiego i D’Indii, Danielis Ludus, Aines – prowansalskiego misterium z XV w., Sponsus – XII-wiecznego oficjum dramatycznego, Getronis Filius – miraklu o św. Mikołaju z XII-wiecznego rękopisu. Nadzorował realizację sceniczną dramatu religijnego il Volto Santo inspirowanego historią Krzyża Świętego w Lukce. Od roku 1988 jest kierownikiem zespołu Cantilena Antiqua, z którym prowadzi działalność koncertową, badawczą i nagraniową.

Jest wykładowcą muzyki średniowiecznej w konserwatorium w Vicenzie, nauczycielem średniowiecznego śpiewu religijnego i gry na dawnych instrumentach w Lukce. Prowadzi kursy i staże interpretacji wokalnej i instrumentalnej muzyki Credniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem monodycznego i polifonicznego śpiewu liturgicznego i paraliturgicznego. Jest założycielem i dyrektorem naukowym działającego od 2001 roku Laboratorium średniowiecznego Teatru Muzycznego. Opublikował wiele artykułów dotyczących muzyki średniowiecznej i renesansowej.

Projekt jest realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA

———————————————————————————————————————————-

9 – 13.X.2006

Warsztat z Marcelem Péresem 

Węgajty 

Warsztat poświęcony będzie rekapitulacji obecnego stanu praktycznych badań nad historycznymi tradycjami chorałowymi Europy oraz jej powiązaniami z tradycjami żywymi (śpiew mozarabski, starorzymski). Zaznajomimy się z charakterystycznymi cechami stylistycznymi i kontekstem liturgicznym tych tradycji. Duży nacisk położymy na tradycję zdobienia monodii (m.in. na podstawie traktatu Hieronima z Moraw). Jeśli czas pozwoli zajmiemy się też wczesnymi formami polifonii.

Marcel Péres: śpiewak, muzykolog, organista, kompozytor, pedagog. Jeden z pierwszych specjalistów w dziedzinie muzyki średniowiecznej, którzy przeprowadzili historyczną refleksję nad formą, kontekstem liturgicznym i zagadnieniami wykonawczymi łacińskiego chorału liturgicznego. W roku 1982 założył i do dziś prowadzi zespół Organum, z którym dokonał szeregu odkrywczych nagrań. Projekty badawcze i nagraniowe obejmują m.in. chorał starorzymski, mozarabski, benewentyński, akwitański, tradycje zgromadzeń zakonnych (cystersów i dominikanów), wczesną polifonię, działalność szkoły Notre Dame, aż po muzykę kościelną XVIIw. i repertuar korsykańskich konfraterni. W swojej pracy artystycznej wykorzystuje narzędzia etnomuzykologiczne, czerpiąc z doświadczeń kultur tradycyjnych, jak grecka czy arabska. W latach 1984-2000 Marcel Péres był dyrektorem Studia Badań nad Interpretacją Muzyki Średniowiecza przekształconego w 1994 roku w Europejskie Centrum Badań nad Muzyką średniowieczną z siedzibą w Royaumont, zaś od roku 2001 jest szefem CIRMA – Centre Itinérant de Recherche sur les Musiques Anciennes w Moissac. W roku 2002 przygotował wraz ze Scholą Węgajty premierę dramatu Ludus Passionis. 

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „Teatr Węgajty”, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

TERMIN, MIEJSCE
Warsztat odbędzie się w dniach 9 – 13 października 2006 w sali Ośrodka Teatralnego Węgajty. Adres: Węgajty 18; 11 – 042 Jonkowo. Początek 9 października o godz. 11.00. Planujemy zajęcia w dwóch turach: 3 godziny rano i 3 godziny po południu.

KOSZTY, ZGŁOSZENIA
Udział w warsztacie jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie jedynie koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Osobom przyjezdnym pomagamy znaleźć miejsca noclegowe w okolicznych gospodarstwach agroturystycznych.
Orientacyjna cena: 55 – 70 zł/1 os. za nocleg z pełnym wyżywieniem (zależy od miejsca i ilości zgłoszeń).

Zgłoszenia do udziału w warsztacie należy kierować do Biura Scholi (najlepiej mailowo, ewentualnie telefonicznie): e-mail: biuro@schola.wegajty.pl
Tel.: +48 89 5129471, +48 89 5128551

WARSZTAT ODBYWA SIĘ W RAMACH FESTIWALU „ATLANTYDA PÓŁNOCY 2006”
Projekt jest realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG IIIA

———————————————————————————————————————————

30.VII – 01.VIII.2006
muzyka sakralna
BIZANCJUM
w wykonaniu
Chóru Bizantyjskiego
Uniwersytetu Sztuki im. G. Enescu
Jassy (Rumunia)
dyr. Adrian Sarbu

Święta Liturgia
::: niedziela, 
30 lipca 2006, godz. 10.00
Cerkiew Prawosławna p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie
Olsztyn, ul. Wojska Polskiego

Koncert 
::: wtorek, 
1 sierpnia 2006,  godz. 19.00
Kościół ewangelicko-augsburski p.w. Chrystusa Króla
Olsztyn, Stare Miasto

organizatorzy:
:: Schola Teatru Węgajty,
:: Parafia ewangelicko-augsburska w Olsztynie,
:: Parafia prawosławna (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)
:: p.w. Opieki Matki Bożej w Olsztynie,
:: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie,
:: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Sponsorzy:
:: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(W ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury”)
:: Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja Janusza Palikota
:: Powiat Olsztyński, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego
:: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, Drukarnia Gutgraf

Patroni Medialni:
TVP3 Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Nasz Olsztyniak, portal www.wm.pl

Projekt jest realizowany z pomocą fnansową Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiejhttp://www.schola.wegajty.pl/schola_index.html INTERREG IIIA

Rumuński chór bizantyjski BYZANTION został założony w 1997 roku z inicjatywy arcybiskupa Daniela, Metropolity Mołdawii i Bukowiny. Członkowie zespołu są absolwentami Prawosławnego Seminarium Teologicznego im. w. Bazylego Wielkiego oraz Prawosławnego Studium Teologicznego im. Dumitru Staniloae w Jassach.
Od roku 1997 BYZANTION próbuje odnowić przekazywaną ustnie tradycję śpiewu bizantyjskiego badając jego nieliczne pozostałości, które zdołały przetrwać okres komunizmu, a także badając zależności i analogie pomiędzy greckim i rumuńskim idiomem interpretacji muzyki bizantyjskiej.
Ważny postęp na tej drodze dokonał się w roku 2002, kiedy chór rozpoczął regularnie brać udział w religijnych obrzędach odprawianych w rumuńskich klasztorach na Górze Atos (Lachu i Prodromou) oraz nawiązując stosunki z ojcami z klasztoru Vatopedi.

Dla chóru ważna jest również współpraca ze znanymi greckimi profesorami muzyki bizantyjskiej, jak Antonios Aligizakis i Maria Alexandrou z Salonik oraz Ioannis Arvanitis i Giorgos Konstantinou z Aten, a szczególnie z Aronem, Protopsaltisem Ekumenicznego Patriarchatu w Konstantynopolu oraz profesorem Likurgosem Angelopulosem, który silnie wspiera działalność chóru.

Zespół wykonywał koncerty w Grecji, Danii, Belgii, Holandii, i oczywiście w Rumunii, brał także udział w międzynarodowych sympozjach w Atenach, Jassach i Piatra Neamt.

23-25.VII.2006
SCHOLA TEATRU WĘGAJTY
FESTIWAL ATLANTYDA PÓŁNOCY 2006

::: KĘTRZYN – ŚWIĘTO MIEJSCA
::: 
Jarmark na św. Jakuba ::: www.jakobusmarkt.com

Kętrzyn to miasto na północnym wschodzie Polski (dawne Prusy Wschodnie), którego historia sięga XIV wieku. Szereg zachowanych zabytków świadczy o bogatej przeszłości. Do dziś zachował się w nim gotycki zamek, kościoły, synagoga i średniowieczna struktura miasta. Był to punkt etapowy krzyżackich wypraw na Litwę. Zachowała się tu średniowieczna figura św. Jakuba – patrona pielgrzymów zmierzających do jego grobu w Santiago de Compostela.

Schola Teatru Węgajty wraz z partnerskimi organizacjami z Kętrzyna zaprasza na Święto tego Miejsca. Podczas 3 dni odbędzie się cykl wydarzeń artystycznych i społecznych, ożywiających historyczną przestrzeń i budowle Miasta. Złożą się na nie koncerty, przedstawienie średniowiecznego dramatu, warsztaty, wykłady historyków, parada, biesiady taneczne i liturgie. Towarzyszyć im będzie Jarmark Jakubowy. Elementy te współdziałają ze sobą i pozwalają na świętowanie na sposób zarówno świecki, jak i sakralny. Warsztaty umożliwią czynne włączenie się w nurt wydarzeń.

– Przedstawiony zostanie średniowieczny dramat liturgiczny Ludus Danielis oparty na motywach uczty Baltazara i wrzucenia Daniela do jaskini lwów, wykonany przez międzynarodowy zespół artystów Scholi Teatru Węgajty.
– Usłyszymy m. in. koncerty muzyki z Siedmiogrodu (węgierski zespół Zurgo), zagra też huculska kapela Baj.
– Paweł i Wanda Iwaszkiewicz (Open Folk) zagrają tańce średniowieczne, irlandzkie, szkockie i bretońskie.
– Jacek Hałas i kapela zapraszają na taneczne biesiady i warsztaty do Jurty, gdzie do tańca będą grać wszystkie zaproszone zespoły.
– Zaproszeni humaniści wygłoszą wykłady dotyczące kultury tradycyjnej oraz dziedzictwa średniowiecznego.
– Na Jarmarku Jakubowym wystawione będą kramy dawnego rzemiosła, pojawią się też rycerze i damy.
– Na zakończenie Święta, w dzień św. Jakuba odprawimy uroczystą gregoriańską Mszę Świętą, w której wezmą udział uczestnicy warsztatów chorału, zaś w niedzielę, po Liturgii oraz w poniedziałek podczas Wieczerni (Nieszporów) w cerkwi grecko-katolickiej usłyszymy zespół Maisternia Pisni ze Lwowa.

Święto Miejsca w Kętrzynie odbywa się w ramach festiwalu „Atlantyda Północy 2006”, którego artystyczne, edukacyjne, badawcze i integracyjne wydarzenia, podejmowane wspólnie przez artystów, naukowców i działaczy kultury z Polski i Litwy oraz zaproszonych specjalistów z innych krajów Europy, mają na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego po obydwu stronach granicy (na obszarze dawnych Prus Wschodnich) oraz wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy trans-granicznej.

Wydarzenia ułożone są według klucza: kościół – zamek – rynek i nawiązują w treści do wspólnego dziedzictwa europejskiego oraz kulturowej różnorodności regionu.

Partner wiodący projektu: Stowarzyszenie Teatr „Węgajty”
www.schola.wegajty.pl 
Litewski partner projektu: Centrum Komunikacji Kultury w Kłajpedzie
www.kulturpolis.lt 
Polski partner projektu: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Współorganizator Święta: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie 
www.muzeum.ketrzyn.pl

Święto w Kętrzynie
Harmonogram:

Niedziela 23.VII
10.00 Koncert pieśni maryjnych tradycji bizantyjsko-ruskiej (po niedzielnej liturgii
w cerkwi); Maisternia Pisni (Lwów); Cerkiew grecko-katolicka
11.00 Warsztaty śpiewu gregoriańskiego; Zamek
15.00 Uroczyste otwarcie; Zamek
16.00 Dom Tańca – warsztaty; Jurta, przedzamcze-prowadzi BAJ
19.30 Średniowieczny dramat liturgiczny Ludus Danielis w trakcie nieszporów
gregoriańskich w wykonaniu Scholi Teatru Węgajty; Kościół Św. Jerzego;
wprowadzenie do dramatu: Marcin Bornus-Szczyciński
22.00 Dom Tańca – zabawa; Zamek, Jurta

Poniedziałek 24.VII
09.30 Warsztaty śpiewu gregoriańskiego; Zamek
11.00 Wykład; Dariusz Czaja(Warszawa); Zamek
12.00 Wykład; Jan Pawlicki (Kraków); Zamek
16.00 Dom Tańca – warsztaty; Jurta, przedzamcze;
18.00 Wieczernia – wieczorne nabożeństwo tradycji bizantyjsko-ruskiej;
Maisternia Pisni (Lwów); Cerkiew grecko-katolicka
19.00 Wykład; Michał Klinger (Warszawa); Cerkiew prawosławna
20.30 Wernisaż wystawy ikon Roberta Rumina; Zamek
21.00 Koncert zespołu „Zurgo” (Budapeszt); opowieść o tradycji csango:
Andrea Navratil (Budapeszt) dziedziniec zamkowy
22.00 Dom Tańca – biesiada; Zamek, Jurta

Wtorek 25.VII 
9.00   Warsztaty śpiewu gregoriańskiego; Zamek
11.00 Spacer-opowieść; wykład: Izabela Mellin-Wyczółkowska; muzyka: Jacek Hałas;
Zamek-Synagoga-Kościół ewangelicki
12.00 Wyjazd uczestników sesji na grodziska pruskie w okolicach Kętrzyna; prowadzenie:
Marek Wyczółkowski; wyjazd spod kościoła ewangelickiego
16.30 Wykład; Robert Traba (Olsztyn); Zamek
19.00 Liturgia na dzień św. Jakuba z udziałem uczestników warsztatów;
kościół św. Jerzego
21.00 Koncert BAJ; Zamek, Jurta; opowieść o muzyce huculskiej:
Ostap Kostiuk (Lwów) ; biesiada; Zamek, Jurta

Warsztaty Święto w Kętrzynie poprzedzą dwa dni warsztatowe:

21.VII 
16.00-18.00 warsztaty gregoriańskie – przygotowanie liturgii na św. Jakuba; Zamek
19.30              stawianie jurty i warsztaty Domu Tańca

22.VII
10.00-11.30 warsztaty gregoriańskie; Zamek
17.00-18.30 warsztaty Domu Tańca

Warsztaty śpiewu gregoriańskiego

Kilkudniowe poranne warsztaty mają na celu przygotowanie uroczystej liturgii na dzień św. Jakuba. Będziemy pracować nad śpiewami pochodzącymi z tradycji dominikańskiej oraz fragmentami liturgii Jakubowej pochodzącej z Codex Calixtinus, dwunastowiecznego rękopisu z Santiago de Compostela, jednego z najważniejszych ośrodków średniowiecznej pobożności.

Warsztaty poprowadzi Robert Pożarski – znakomity śpiewak i kantor, specjalista w kwestii chorału gregoriańskiego i europejskiej tradycji śpiewu sakralnego, członek Scholi Teatru Węgajty i Bornus Consort oraz założyciel i kierownik muzyczny Scholi Gregoriana Silesiensis.

Warsztaty Domu Tańca

Intensywny kurs tańców z różnych stron i tradycji europejskich. Korowody z pogranicza rumuńsko-mołdawskiego, tańce cyganów węgierskich i mołdawskich, duńskie zabawy, polskie tańce – te bardziej skoczne i te bardziej mistyczne, uzupełnione szczyptą litewskiej melancholii oraz średniowiecznych melodii.

Warsztaty poprowadzi Jacek Hałas – znakomity muzyk, tancerz i nauczyciel, założyciel i prezes Stowarzyszenia Dom Tańca Poznań. Do tańca zagrają: Kapela Hałasów, Kapela Domu Tańca Scholi Teatru Węgajty, Zurgo (Budapeszt), Baj (Lwów, Huculszczyzna), Paweł i Wanda Iwaszkiewicz (Warszawa)

Koszty pobytu:

Noclegi – są trzy warianty: –
„turystyczny”: własna karimata i śpiwór, wspólna sala z zaaranżowanym kącikiem śniadaniowym, łazienka + natrysk; główny atut: bardzo blisko wszystkich miejsc wydarzeń; cena – 5 zł za noc. –
w pokojach 2 lub 4-osobowych z łazienką na korytarzu, aneks kuchenny; odległość ok. 20 min. „dobrym krokiem” od Zamku; cena – 21.40 zł za noc. UWAGA! Miejsce jest dostępne dopiero od 23.VII. Adres: ul. Sikorskiego 79, tel. 89-7512187 (p. Osińska). –
Hotel „Wanda”; ceny od 75 zł; ul. Wojska polskiego 27, tel: 89-7518584,
www.wandahotel.com 
Śniadania uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.

Obiady i kolacje –
w dni „warsztatowe” (21 – 22 lipca) zjemy wspólnie w Pensjonacie „Tom”
(ul. Ogrodowa 11); cena obiadu – 15 zł, cena kolacji: 10 zł –
w czasie Święta – w Restauracji „U Szwagrów” tuż obok Zamku. Cena obiadu – 16 zł, kolacje – do zakupienia na straganach i grillach podczas Biesiad Domu Tańca

Zgłoszenia i rezerwacje:

Zainteresowanych udziałem w sesji Święto w Kętrzynie i w poprzedzających ją warsztatach prosimy o zgłoszenie się do biura Scholi do dnia 14 lipca 2006. E-adres: biuro@schola.wegajty.pl,tel.: 89-5128551, kom: 665143792. Ilość miejsc jest ograniczona.Rezerwacji noclegów prosimy dokonywać osobiście na podane wyżej numery telefonów. Rezerwacja miejsca w wersji „turystycznej” oraz obiadów i kolacji – razem ze zgłoszeniem udziału do biura Scholi.W dniach 20 – 25 lipca biuro Scholi przenosi się na Zamek Kętrzyński, gdzie na czas trwania sesji zostanie otwarta recepcja dla uczestników. Tel. kontaktowy: 665143792.