QUEM QUERITIS 2016

LUDUS PASSIONIS OLSZTYN 2016

Po wielu latach prezentacji muzycznego dramatu liturgicznego Ludus Passionis w wielu miastach Polski i Europy chcielibyśmy jako Schola Węgajty w roku 2016 na nowo umożliwić mieszkańcom Olsztyna uczestniczenie w tym podniosłym wydarzeniu. (Premiera dramatu w wykonaniu Scholi Węgajty miała miejsce w olsztyńskiej katedrze w 2003 roku). Planujemy prezentację dramatu Ludus Passionis w piątek 18 marca 2016 roku o godz. 21:00, w tygodniu przed Niedzielą Palmową w olsztyńskiej katedrze. (Wstęp wolny). O przewodniczenie liturgicznej celebracji, w ramach której jest prezentowana ta średniowieczna Pasja, zwróciliśmy się do warmińskiego Arcybiskupa Koadiutora, księdza Józefa Górzyńskiego. Rok 2016 to 1050 rocznica Chrztu Polski a także 550 lat od przyłączenia Warmii do Polski. Prezentacja tej pięknej średniowiecznej Gry o Męce Pańskiej w wykonaniu międzynarodowego 24 osobowego zespołu Scholi Węgajty może stać się ważnym elementem świątecznych uroczystości miasta Olsztyna, wydarzeniem o charakterze artystycznym, społecznym i sakralnym. W zeszłym roku Schola Węgajty obchodziła 20-stolecie swojej działalności a rok bieżący będzie 30-stym rokiem pracy Ośrodka Teatralnego Węgajty: zespołów Teatru i Scholi.

LUDUS PASSIONIS

– średniowieczny dramat liturgiczny według rękopisu CARMINA BURANA – XIII wiek

to najstarsza kompletna pasja Europy łacińskiej, monumentalny, muzyczny dramat liturgiczny znajdujący się w XIII-wiecznym rękopisie zwanym CARMINA BURANA. Przedstawia ewangeliczne sceny z życia i męki Jezusa Chrystusa (powołanie Piotra i Andrzeja, wieczerza u Zacheusza, nawrócenie Marii Magdaleny, wskrzeszenie Łazarza, wjazd do Jerozolimy, wydanie, pojmanie, sąd i ukrzyżowanie Jezusa, lament Marii).

WYKONAWCY

to międzynarodowa 24-osobowa grupa śpiewaków i aktorów z Polski, Estonii, Niemiec, Białorusi, Anglii i Ukrainy skupiona w SCHOLI WĘGAJTY. Autorem opracowania muzycznego (rekonstrukcja na podstawie manuskryptu i kompozycja) jest światowej sławy francuski muzykolog i śpiewak Marcel Pérès. Kierownictwo muzyczne: Marcin Bornus-Szczyciński. Reżyseria i kierownictwo artystyczne: Johann W. Niklaus. Scenografia i kostiumy: Toni Casalonga, Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Magdalena Góra. Gest: Anna Łopatowska., konsultacja teatralna:

OPRACOWANIE DRAMATU i PREZENTACJE:

Dramat opracowany jest na podstawie średniowiecznego rękopisu a sposób jego realizacji nawiązuje do znanej z opisów historycznych formy teatru świątynnego (miejsca akcji rozlokowane są w różnych częściach kościoła); w śpiewie do historycznych tradycji śpiewu sakralnego (chorał gregoriański) oraz archaicznych form śpiewu przechowanych w kulturach tradycyjnych (m.in. Bizancjum, Korsyka). Realizacja dramatu wykorzystuje w sposób naturalny wnętrze kościoła (najlepiej romańskiego lub gotyckiego). Przygotowania do realizacji dramatu odbywały się w ramach europejskiego projektu IMoDaL 2003 (International Meetings on Drama & Liturgy – Międzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia) zrealizowanego w ramach programu Unii Europejskiej KULTURA 2000. Zgodnie z przeznaczeniem dramatu, jego prezentacje odbywają się w okresie Wielkiego Tygodnia i poprzedzających dniach. Premiera odbyła się 30 marca 2003 roku w Katedrze Olsztyńskiej, zaś kolejne przedstawienia w kwietniu na Korsyce i Sardynii oraz w sierpniu, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej ”Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu, a w kolejnych latach w wielu ośrodkach, miastach i festiwalach w kraju i zagranicą, między innymi w Atenach, we Włoszech i Francji.

SCHOLA WĘGAJTY

powstała w styczniu 1994 roku i działa w ramach Stowarzyszenia Węgajty nie daleko Olsztyna. Zespół tworzą śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną. Od 20 lat opracowuje i wykonuje najstarsze europejskie zabytki literacko –muzyczno -dramatyczne (rękopisy polskie, francuskie, włoskie, niemieckie). Ma w swoim dorobku i repertuarze 7 łacińskich średniowiecznych dramatów liturgicznych stanowiących kanon tego gatunku, które były prezentowane w wielu krajach Europy oraz głównych ośrodkach kraju. Poprzez połączenie twórczych sił i doświadczeń aktorów, śpiewaków, instrumentalistów, teatrologów, antropologów, plastyków, językoznawców, liturgistów i przedstawicieli innych komplementarnych dziedzin, zespół wypracował unikalny i rozpoznawalny idiom wykonawczy i stylistyczny oparty na archaicznych i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.

LuPasPlakat2016_do_internetu

Program dramatu dostępny pod linkiem: Schola_katalog_internet


Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Stowarzyszenia i Scholi Węgajty „Quem queritis 2014-2016″

LOGA STO I SCHOLA

Partnerzy:

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

logoMOKbiale

Parafia Katedralna pw. Św. Jakuba w Olsztynie

logo parafii

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

logo Teatru Jaracza (1)

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych – CEiK – w Olsztynie

logo_CEiIK

 

Firma Aspen – Res Sp. z o.o.

logo_kolor_Aspen_2014

Dofinansowano ze środków:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

Samorządu Województwa Warmińsko Mazurskiego

logo warmii i mazur

Patronat Radiowy: Radio Olsztyn

RadioOlsz_logotyp_kolor_podstawowy

 

KONTAKT: SCHOLA WĘGAJTY tel./fax + 89 5129471, kom. +48 600005251;

Email: scholaw1@wp.pl; www.wegajty.pl