O NAS Zespół tworzą profesjonalni śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Działalność Scholi skupia się na praktykowaniu chorału gregoriańskiego i konfrontowaniu go z żywą tradycją sakralnego śpiewu.

Schola Teatru Węgajty powstała w styczniu 1994 roku w ramach Stowarzyszenia Teatr Wiejski „Węgajty” i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zespół tworzą profesjonalni śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Działalność Scholi skupia się na praktykowaniu chorału gregoriańskiego i konfrontowaniu go z żywą tradycją sakralnego śpiewu.

Od 1996 roku Schola realizuje projekt International Meetings on Drama and Liturgy – „Międzynarodowe Spotkania Dramat i Liturgia”, którego założeniem jest m.in. opracowanie
i wystawianie średniowiecznych dramatów liturgicznych oraz włączanie ich w całoroczny cykl liturgii. Spotkania są próbą stworzenia warunków pozwalających wszystkim zainteresowanym problematyką związków pomiędzy dramatem a liturgią włączyć się w pracę nad przygotowaniem do wystawienia dramatów liturgicznych w realiach współczesnej liturgii.

Wykonywane przez Scholę dramaty liturgiczne można zgrupować w kręgi tematyczne: bożonarodzeniowy – Ordo Stellae, wielkopostny – Planctus Mariae Ludus Passionis, wielkanocny – Ludus Paschalis, starotestamentowy – Ludus Danielis oraz maryjny Ordo Annuntiatione.

Schola dokonała również wieloletnich badań, prowadzonych w czasie wypraw i rekonesansów, nad tradycją pieśni i obrzędów para- liturgicznych zapoczątkowanych w XIII w. działalnością zakonów żebraczych, franciszkanów i dominikanów, a zachowanych do dziś dzięki działalności Bractw śpiewaczych i w przekazie ustnym niemal w całej Europie. Programy koncertowe odwołujących się do tej tradycji to: Joculatores Dei oraz Kanty i psalmy .

Dom Tańca to program tańców instrumentalnych, cykl warsztatów i biesiad tanecznych, wprowadzający świeckie aspekty archaicznych kultur, dopełniając i równoważąc wątki sakralne.

Zamek Warmia, odwołujący się do historii i tradycji byłych Prus Wschodnich wykorzystuje różne wątki pracy zespołu. Dom Tańca stanowi integralną – finalną część koncertu, który płynnie przechodzi w biesiadę.