LOGOTYPY

Logo Scholi autorstwa Tadeusza Burniewicza ( Burego) , który też jest autorem wielu plakatów Scholi  http://www.burydesign.pl/