LABORATORIUM TRADYCJI

Projekt Laboratorium Tradycji 2010 będzie realizowany przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy współpracy specjalnie zaproszonych partnerów podczas 6 sesji, które odbędą się w okresie od stycznia do lipca 2010 roku.
Projekt ma na celu poznanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności artystów, badaczy i działaczy kultury z różnych regionów Europy, poruszających się w obszarze dziedzictwa kulturowego – zwłaszcza tradycji muzycznych, teatralnych i obrzędowych.
Zapraszając Państwa do wspólnej pracy mamy nadzieję, że będzie ona nie tylko inspiracją, ale również dostarczy konkretnych narzędzi oraz pomoże wykształcić własne formy działania.
Projekt skierowany jest do animatorów i instytucji kultury, środowisk artystycznych, nauczycieli, młodzieży artystycznej. Głównymi formami działań są warsztaty, a także prezentacje, pokazy filmów, wykłady i seminaria.

Spotkanie z udziałem zespołów i instruktorów z Rumuni, Grecji i Polski poświęcone tradycji pielęgnowanej przez wspólnotyh i greko-katolików (chorał bizantyjski, ikona, zabytki muzyczne w Polsce – Irmologion Supraski). Udział weźmie Marcin Abijski i grupa Agathos.
Kontakt: biuro@schola.węgajty.pl, tel. 89 5129471, kom. 600005253 (Małgorzata Niklaus), 516620088 (Monika Petryczenko)
ORGANIZATOR: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
WSPÓŁORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Teatr Węgajty, Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” w Klebarku Wielkim, Fundacja Polskich Kawalerów „Maltańskich Pomoc Maltańska”, Centrum Kultury w Supraślu, Akademia Supraska, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Czyżach, Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, Urząd Miejski w Supraślu

SPONSORZY: Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Fundacja Pro Helvetia, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.


Kontakt: biuro@schola.węgajty.pl, tel. 89 5129471, kom. 600005253 (Małgorzata Niklaus), 516620088 (Monika Petryczenko)
ORGANIZATOR: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
WSPÓŁORGANIZATORZY: Stowarzyszenie Teatr Węgajty, Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Świętego Mikołaja” w Klebarku Wielkim, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”, Centrum Kultury w Supraślu, Akademia Supraska, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w Czyżach, Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach,Urząd Miejski w Supraślu, Stowarzyszenie Studnia O. z Warszawy, Stowarzyszenie Agathos z Warszawy, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.
SPONSORZY: Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009, Fundacja Pro Helvetia, Urząd Marszalkowski Wojewodztwa Warminsko – Mazurskiego 

…………..

Laboratorium Tradycji
Sesje artystyczno – badawcze i warsztatowe w ramach LT:
tradycje kolędnicze i noworoczne obrzędy – ekspedycja artystyczno – etnograficzna na Suwalszczyznę 10 – 17.01.06 polskie i skandynawskie tańce tradycyjne i korowodowe – sesja warsztatowa z udziałem FOD Orkester z Danii i zespołów polskich, zakończona seminarium badawczo – komparatystycznym, Obrzycko 18 – 19.02.06
Dom Tańca – warsztaty instrumentalne i taneczne, Węgajty 13 – 15.03
„Majówka” w Węgajtach – warsztat tańca, 6.05
chorał gregoriański, pieśni archaiczne: troickie i świętojańskie, tańce tradycyjne – warsztaty dla młodzieży z bractw rycerskich, Godki 22 – 25.06 warsztat tańców tradycyjnych dla uczestników Taboru Domu Tańca, Szałstry 29.06 – 2.07
warsztat Domu Tańca w ramach Letniego Jarmarku Sztuki organizowanego przez Stowarzyszenie Ręką Dzieło, Jonkowo 14 – 16.07
śpiew archaiczny – warsztat wokalno – teatralny, Węgajty 4 – 8.08
warsztaty tańców tradycyjnych w Purdzie, Różynce i Skolitach 5 – 16.08
tradycyjne pieśni rosyjskie – warsztat, Węgajty 24 – 26.10

gest w dramacie liturgicznym – warsztat z Anną Łopatowską, Nowe Kawkowo 28 – 29.10
tradycja csango – muzyka instrumentalna i warsztat tańca, Węgajty 01 – 12.11
warsztat tańca podczas spotkania z przedstawicielami litewskiego partnera 21 – 22.11
muzyka instrumentalna i tańce z tradycji csango oraz Europy północno-wschodniej – sesja warsztatowa z udziałem zespołu Zurgo z Budapesztu, Węgajty 9 – 12.03.2007
warsztaty wokalne: pieśni troickie i świętojańskie, Węgajty 12 – 15.04
Dom Tańca (warsztaty i biesiada taneczna) dla uczestników sesji BachoTex, Bachotek 1 – 4.05
robocza sesja warsztatowa: tańce csango, skandynawskie i polskie, Węgajty 16 – 17.05

…..

Więcej o partnerach i zespołach:
Chlausen: www.youtube.com/watch?v=bKls2ej9u4c
www.sommer-andreas.ch
www.giger-hauser.ch
www.zentrum-appenzellermusik.ch
Byzantion: 
www.byzantion.ro
Hatyudal Szinhaz: 
www.hattyudal.hu/entry.html
Cantilena Antiqua – Stefano Albarello: 
www.cantilenantiqua.com
Studnia O: 
www.studnia.org
Teatret Kimbri – Gitte Kielberg:  
www.teatretkimbri.dk
muzyka i kultura perska: 
www.persianhub.org ; www.music.javid.us
Akademia Supraska: 
www.oikonomos.pl/page.php?id=82
Kapela Hałasów: 
www.halas.art.pl
Schola  Węgajty: 
www.wegajty.pl