CRESTA 2017

W ramach projektu CRESTA 2017 zrealizowaliśmy następujące działania:

1. Prezentacja dramatu muzycznego Ludus Passionis ze średniowiecznego europejskiego manuskryptu w wykonaniu międzynarodowego zespołu Scholi Węgajty w Lwowie (Ukraina) -31 marca 2017

2. Prezentacja Kontakionu „O Nawróconej” Romana Melodosa” w Mińsku (Białoruś) – 7 czerwca 2017, we współpracy z miejscowymi partnerami i śpiewakami.

3. Spotkanie „LABORATORIUM TRADYCJI 2017” na Warmii z rewizytą przedstawicieli naszych artystycznych partnerów z Lwowa i Mińska.

Poniżej szczegóły, zdjęcia, plakaty i programy / w układzie hronologicznym 


Zobacz zdjęcia z „LABORATORIUM TRADYCJI 2017” 

Wystawa/Wykłady/Koncert Teatr Węgajty

Wykłady i koncert w Cerkwi w Górowie Iławeckim

Warsztaty Ikonopisania w Nowym Kawkowie

Msza i poświecenie ikon we Wrzesinie


Zobacz zdjęcia z prezentacji Kondakionu o Nawróconej w Mińsku na Białorusi

plakatKontakMinsk2017maly

Od wielu lat działalności Scholi Węgajty prowadzimy intensywną wymianę z prawosławnymi społecznościami, zarówno w Polsce jak i w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Rumunii i Grecji, współpracując z zespołami takimi jak rumuński Chóru Byzantion z Jasów i grecki bizantyjski Chór śp. Lykourgosa Angelopoulosa z Aten.

Poszerzając nasz dialog wschód – zachód również na kraje bałkańskie, zrealizowaliśmy w zeszłym roku Projekt Cresta 2016, który polegał na wymianie i współpracy z artystami z Serbii i Macedonii w badaniach nad początkami sztuki liturgicznej.

W obecnym roku kontynuując idee dialogu, realizujemy projekt CRESTA 2017 – Artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur między Białorusią, Ukrainą i Polską

KONTAKION „O NAWRÓCONEJ”

Bizantyjskie oficjum według Hymnu Św. Romana Melodosa (VI. w.)

będzie zaprezentowane w Mińsku na Białorusi,

 w kościele św. Heleny i Szymona,

na zakończenie Mszy Świętej we środę, 07.06.2017, godz. 19:00

folderKontakionMinsk2017www

Śpiewany będzie przez Scholę Węgajty wspólnie z prawosławnymi kantorami z Bielska Podlaskiego i Białegostoku.

 

romanos_melodosRoman Melodos (pieśniarz) urodził się ok. 490 r. w Emesie, obecnie Hims w Syrii, zmarł ok. 555 r. w Konstantynopolu. Jeszcze przez Kościół niepodzielony uznany został za świętego. Ten wielki bizantyjski poeta religijny tworzył za czasów cesarza Justyniana I. Był autorem niezliczonych kontakionów – liturgicznych hymnów poświęconych różnym świętom, postaciom biblijnym i wydarzeniom.

Historycy teatru często widzą w kontakionach początki chrześcijańskiego pra-dramatu misteryjnego. Dlatego jako Schola Węgajty zdecydowaliśmy się na opracowanie i inscenizację jednego z nich. Wybraliśmy kontakion przeznaczony na wigilię środy Wielkiego Tygodnia, który opowiada o nawróceniu jawnogrzesznicy, zakupieniu przez nią olejku i maści u sprzedawcy wonności, jej spotkaniu z Jezusem w domu Faryzeusza Szymona, namaszczeniu stóp Jezusa, odparciu zarzutów faryzeusza przez Jezusa i odpuszczeniu grzechów.

Aby polskim słuchaczom i widzom bardziej przybliżyć wspaniałość poezji Romana zdecydowaliśmy się przetłumaczyć ten hymn na język polski. Zadania przekładu podjął się muzyk, językoznawca i tłumacz, członek zespołu Scholi Węgajty- Maciej Kaziński z Proszowej.

Oryginalna muzyka kontakionów nie przetrwała do naszych czasów. Wiadomo, że melodię klasyfikowało się zgodnie z tonem (echos), których w bizantyjskim systemie modalnym było osiem. Była ona albo tworzona specjalnie dla danego utworu i wtedy nazywano ją „idiomelon” albo poeta wykorzystywał muzykę istniejącej homilii, podając jej nazwę. Wiadomo, że określenie melodos oznaczało autora zarówno słów i muzyki. Pozwalało to na stworzenie dzieła kompletnego – z autorską muzyka, która według niego najlepiej odpowiadała tekstowi. Pierwsze notacje muzyczne bizantyjskie pojawiają się dopiero w X. wieku. Zachowały się jednak w późniejszych źródłach wskazania, co do dawnej praktyki śpiewu kontakionów.

Marcin Abijski

– muzykolog, śpiewak, absolwent greckich szkół teologicznych i muzycznych, znany z autorstwa grecko-bizantyjskiej muzyki do polskiego „Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy” pióra ks. Józefa Maja, podjął się trudnego zadania skomponowania nowej bizantyjskiej muzyki do tego zapomnianego, starożytnego tekstu.

 

Premiera kontakionu miała miejsce w zeszłym roku, 14 października 2016 w Cerkwi Pokrowskiej w Bielsku Podlaskim po Wieczerni święta Pokrow (który również jest dniem wspomnienia Romana Melodosa)

Współorganizatorzy i partnerzy lokalni to:

Miński Oddział Związku Polaków na Białorusi

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Heleny i Szymona w Mińsku

Bractwo Św. Męczenników Wileńskich

Instytut Polski w Mińsku


Zobaczcie zdjęcia z Ludus Passionis we Lwowie

plakat_Layout 1

Zapraszamy na Ukrainę, na prezentację dramatu liturgicznego Ludus Passionis, w piątek 31 marca o godz.19, w Cerkwi Michajłowskiej we Lwowie.

Przy realizacji Ludus Passionis prowadzimy kilkudniową pracę z lokalnym chórem chłopięcym Dudarik śpiewającym role Pueri hebreorum i z chórami liturgicznymi Sagmos z Katedry Ormiańskiej i Kliros z klasztoru Jana Chrzciciela ze Lwowa, które potem biorą udział w prezentacji dramatu.

załączmy program w języku ukraińskim w PDF  Schola lwow program

Schola Węgajty realizuje projekt  CRESTA 2017 – Artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur między Ukrainą, Białorusią i Polską.

Po kilku zeszłorocznych i tegorocznych rekonesansach do Połocka i Mińska na Białorusi i do Lwowa na Ukrainie realizujemy w 2017 roku właściwą część projektu.

Obejmuje 2 prezentacje spektakli muzycznych średniowiecza i wydarzenia towarzyszące jak koncerty, wystawy i warsztaty dotyczące dziedzictwa kultur pogranicza środkowej Europy, sięgając najstarszych pokładów kultury rękopiśmiennej i tradycji ustnej, w szczególności form muzycznych, obrzędowych i ikonograficznych dla mieszkańców peryferyjnych regionów Europy, na Ukrainie, Białorusi i w Polsce na Warmii.

We wspólnym działaniu artystów pochodzących z różnych tradycji i krain, zakładamy budowę kulturowych mostów między Wschodem i Zachodem. Przez pogłębione poznanie potencjału i piękna tkwiącego w różnorodności obszarów pogranicza w środkowej Europie, będziemy przezwyciężać stereotypy dotyczące różnic kulturowych, etnicznych i religijnych. Wynikającym napięciom przeciwstawiamy twórcze korzystanie z dziedzictwa rozumianego jako płaszczyzna dialogu międzykulturowego i międzypokoleniowego, budzącego tolerancję i szacunek dla innych.

W ramach projektu zostały zrealizowane:

  • Prezentacja dramatu muzycznego Ludus Passionis ze średniowiecznego europejskiego manuskryptu w wykonaniu międzynarodowego zespołu Scholi Węgajty w Lwowie (Ukraina)-31 marca 2017 i Kontakionu „O Nawróconej” Romana Melodosa” w Mińsku (Białoruś) – 7 czerwca 2017, we współpracy z miejscowymi partnerami i śpiewakami.
  • Spotkanie „LABORATORIUM TRADYCJI 2017” na Warmii z rewizytą przedstawicieli naszych artystycznych partnerów z Lwowa i Mińska.

Będzie to dwudniowe spotkanie obejmujące prezentacje koncertów, wykłady i wystawy w Olsztynie i Górowie Iławieckim, poprzedzone warsztatami ikonograficznymi i śpiewu liturgicznego w Węgajtach i Nowym Kawkowie.

  • Zaplanowane są również warsztaty śpiewu sakralnego łacińskiego, ormiańskiego, staroruskiego i bizantyjskiego, spotkanie zespołów w praktyce wokalnej, prezentacje audiowizualne współczesnych ikon bizantyjskich z Polski (zapoznanie partnerów z programem Scholi –„Laboratorium Tradycji”), spotkania na wydziałach teatralnych, muzycznych i teologicznych uniwersytetów, seminaria (np. spotkanie ze środowiskiem ikonografów ukraińskich), koncerty tematycznie związane z poszczególnymi tradycjami miejscowymi śpiewu sakralnego.

……………..

wegajta afisha_uku