Zapraszamy na Warsztaty ikony i śpiewu w Św. Lipce (lipiec) i w Nowym Kawkowie (sierpień)

ZOBACZ PROGRAM I WARUNKI UCZESTNICTWA NA PODSTRONIE O WARSZTATACH

Święta Lipka korzenie sztuki sakralnej 2015

laboratorium tradycji info 2015

WIĘCEJ O WARSZTATACH NA PODSTRONIE WARSZTATY

warsztaty ikony i spiewu w swietej lipce