Zapraszamy w czwartek 23 kwietnia o godz.11 na wykład otwarty „Mandylion” w Klubie Pracowników Uniwersytetu Baccalarium (Kortowo) w Olsztynie, przy ul. Prawocheńskiego 4a.Opowieść  z prezentacją zdjęć i ikon będzie jednocześnie wprowadzeniem w warsztaty ikonograficzne, które odbywać się będą w czwartki w Baccalarium od 23 kwietnia do 18 czerwca 2015 r. Małgorzata Dżygadło –Niklaus ze Scholi Węgajty i Grupy Agathos.

mandylion grupa agathos malgorzata dzygadlo niklaus