W Niedzielę Palmową, czyli 29 marca w kościele akademickim na Kortowie ( p.w. Św. Franciszka z Asyżu) miał miejsce obrzęd poświęcenie ikon, po niedzielnej liturgii o godz.14.

Ikony czekały na swój moment u stóp ołtarza, przed nimi zapalone świece; kompozycja składała sie z 30 ikon przedstawiających wizerunki: Chrystusa, Aniołów i Archaniołów, Świętych Pańskich i Matki Bożej. Powstały w ramach warsztatów ikonograficznych, jakie były prowadzone w Olsztynie w okresie od początku listopada 2014 roku do początku marca 2015 przez Scholę Węgajty i Grupę Agathos.

Poświęcenie nastąpiło bezpośrednio po liturgii; rozpoczyna je kapłan od okadzenia ikon, a kantor Scholi Węgajty wraz ze śpiewakami towarzyszą mu w tym momencie śpiewem bizantyjskim w języku greckim. Odczytane są odpowiednie teksty modlitw stosowne dla obrzędu gdy święci się rożne typy ikon, trzykrotnie kropi się ikony wodą święconą, wypowiadając odpowiednie błogosławieństwo. W tym czasie rozbrzmiewał hymn w języku cerkiewno –słowiańskim (Dostojno jest). Były to głównie ikony grupy warsztatowej z Klubu Pracowników Uniwersytetu Baccalarium, członków akademickiej grupy A*R*T* oraz z grupy warsztatowej Instytutu Kultury Chrześcijańskiej. Było także kilka ikon z lokalnej Warmińskiej pracowni ikony z Nowego Kawkowa.