Tadeusz Kornaś
Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny
Wydawnictwo Homini, Kraków 2012.

Książka Tadeusza Kornasia analizuje i opisuje wszystkie dramaty liturgiczne przygotowane przez Scholę Teatru Węgajty. By jednak zakorzenić te widowiska w szerszym kontekście autor wykracza daleko poza działalność tej grupy. Łączy w jednym tomie trzy odrębne dziedziny, rzadko ze sobą sąsiadujące: liturgię, teatr współczesny i kulturę alternatywną.

Zderzenie to uzmysławia jak mocny jest potencjał spektakli Scholi Węgajt. Bo ten teatr odnosi się do średniowiecza, ale jest przede wszystkim teatrem współczesnym, posługującym się dawnymi, ale i nowymi technikami gry. Teatrem żywym. Spektakle nie są tylko rekonstrukcją, adresowane są do widza dzisiejszego i mają z nim rozmawiać. I to nie tylko na poziomie rzemiosła czy historycznej wierności zapisom sprzed wieków, ale także na poziomie sensów.
Liderzy Scholi deklarują, że są „sługami liturgii”. Dramaty wpisywane są w szerszy kontekst nabożeństw. Trudno wyobrazić sobie bardziej fałszywą sytuację niż tę, by liturgia była tylko pretekstem. By zrozumieć ten splot teatru i liturgii w książce bardzo szeroko przedstawione są zagadnienia związane z kontekstem mszy, godzin kanonicznych, muzyki liturgicznej, gestu czy tańca w liturgii.

Schola wyrosła w dużej mierze z kręgu kultury alternatywnej. Autor przedstawia więc w książce i ten kontekst. Szczególnie obszernie potraktowana jest historia Teatru Wiejskiego Wegajty, prowadzonego przez Wacława Sobaszka oraz nawiązania do prac Jerzego Grotowskiego (sztuka obiektywna) czy Gardzienic.

Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny. Dołączone są do niej także dwie płyty CD, na których zapisana muzyka z Ludus Passionis Scholi Teatru Wegajty.
Tadeusz Kornaś. Wykładowca w Katedrze Teatru i Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach w latach 1997-2009 redaktor Gazety Teatralnej „Didaskalia” (w latach 2004-2008 redaktor naczelny). Opublikował książki: Włodzimierz Staniewski i Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (2004), Between Anthropology and Politics. Two Strands of Polish Alternative Theatre (2007), Aniołom i światu widowisko (2009).

Tadeusz Kornaś Między liturgią, koncertem a teatrem część 1” (Didaskalia 2012)
Tadeusz Kornaś
 „Między liturgią, koncertem a teatrem część 2” (Didaskalia 2012)

T-Kornas-3-Mlodziankow-Brixen-Didaskalia-107-2012