Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie, Schola Węgajty i Grupa Agathos zapraszają – w sobotę, 6 grudnia o godz. 11 na wykład : „Sztuka ikony – wprowadzenie w tematykę wizerunku Chrystusa Pantokratora i MB Eleusy”. (Małgorzata Dżygadło-Niklaus ze Scholi Węgajty i Grupy Agathos) – WYKŁAD OTWARTY

Wykład otwiera kolejną edycję warsztatów ikonograficznych prowadzonych od 2012 roku w siedzibie Instytutu Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie przy ul. Kopernika 47.

We czwartek, 18 grudnia o godz.18 na wernisaż wystawy fotografii : „Warmińskie Bizancjum”, autorstwa Bartosza Bremera, malarza, ikonografa z Grupy Agathos.Wystawa dokumentuje warsztaty ikonograficzne

prowadzone od pięciu lat w Ośrodku Teatralnym w Węgajtach i Nowym Kawkowie pod Olsztynem. W ramach wernisażu odbędzie się wykład: „ Droga ikony – współczesna sztuka sakralna w Polsce na podstawie prac wybranych artystów i szkół ikony” , bogato ilustrowany przykładami wybranych prac. (Małgorzata Dżygadło -Niklaus ze Scholi Węgajty i Grupy Agathos)

Od 7 listopada (do końca lutego 2015 roku) odbywają się także warsztaty ikonograficzne w Klubie Baccalarium, (Kortowo, ul. Prawocheńskiego 4a) na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim. Zajęcia są prowadzone dla pracowników uczelni, którzy działają w grupie artystycznej A.R.T i studiują od roku drogę ikony pod okiem starszych kolegów, ikonografow ze Scholi Wegajty i Grupy Agathos.

 

Grupa Agathos (od gr. agathos – dobry) powstała w 2003 r. Nazwa jest nawiązaniem do greckiej tradycji ikonopisania, do okresu, gdy chrześcijaństwo, jeszcze niepodzielone, wypracowało

zasady sztuki sakralnej. Grupę stanowią katolicy zafascynowani pięknem i duchowa głębią ikony, sięgający do korzeni tradycji bizantyjskiej, przekonani o jej wartości tak dla Kościoła wschodniego

jak i zachodniego. Kształcili się pod kierunkiem o. Zygfryda Kota SJ z Pracowni Św. Łukasza w Krakowie oraz Mateusza Środonia ze Studium Chrześcijańskiego Wschodu z klasztoru ojców

Dominikanów na Służewcu w Warszawie. Członkowie grupy odbywali praktyki ikonograficzne w Studium Ikonopisania w Bielsku Podlaskim, w pracowni ikonograficznej klasztoru Evangelismos

na greckiej wyspie Patmos oraz w Atelier Ikony w klasztorze Varatec, w rumuńskiej Mołdawii. Grupa Agathos od sześciu lat współpracuje ze Scholą Węgajty, działającą na Warmii, już od lat

dwudziestu, w ramach Stowarzyszenia Węgajty. W ramach programu Laboratorium Tradycji – Bogactwo mniejszości -Tradycja bizantyjska, prowadzimy wspólnie od 2010 roku letnie warsztaty

ikonograficzne w Ośrodku Teatralnym w Węgajtach i Nowym Kawkowie pod Olsztynem. Prowadzimy także kursy ikonopisania w Centrum Artystycznym Sztukarnia w Warszawie.

Małgorzata Dżygadło-Niklaus, kontakt: scholaw1@wp.pl, tel.: 600 00 52 53.