KĘTRZYN – ŚWIĘTO MIEJSCA
JARMARK JAKUBOWY

Kętrzyn to miasto na północnym wschodzie Polski (dawne Prusy Wschodnie), którego historia sięga XIV wieku. Szereg zachowanych zabytków wiadczy o bogatej przeszłoci. Do dzi zachował się w nim gotycki zamek, kocioły, synagoga i redniowieczna struktura miasta. Był to punkt etapowy krzyżackich wypraw na Litwę. Zachowała się tu redniowieczna figura w. Jakuba — patrona pielgrzymów zmierzających do jego grobu w Santiago de Compostela.

Schola Teatru Węgajty wraz z partnerskimi organizacjami z Kętrzyna zaprasza na Święto tego Miejsca. Podczas 3 dni odbędzie się cykl wydarzeń artystycznych i społecznych, ożywiających historyczną przestrzeń i budowle Miasta. Złożą się na nie koncerty, przedstawienie redniowiecznego dramatu, warsztaty, wykłady historyków, parada, biesiady taneczne i liturgie. Towarzyszyć im będzie Jarmark Jakubowy. Elementy te współdziałają ze sobą i pozwalają na więtowanie na sposób zarówno wiecki, jak i sakralny. Warsztaty umożliwią czynne włączenie się w nurt wydarzeń.

-Przedstawiony zostanie redniowieczny dramat liturgiczny Ludus Danielis oparty na motywach uczty Baltazara i wrzucenia Daniela do jaskini lwów, wykonany przez międzynarodowy zespół artystów Scholi Teatru Węgajty.
-Usłyszymy m. in. koncerty muzyki z Siedmiogrodu (węgierski zespół Zurgo), zagra też huculska kapela Baj.
-Paweł i Wanda Iwaszkiewicz (Open Folk) zagrają tańce redniowieczne, irlandzkie, szkockie i bretońskie.
– Jacek Hałas i kapela zapraszają na taneczne biesiady i warsztaty do Jurty, gdzie do tańca będą grać wszystkie zaproszone zespoły.
-Zaproszeni humanici wygłoszą wykłady dotyczące kultury tradycyjnej oraz dziedzictwa redniowiecznego.
-Na Jarmarku Jakubowym wystawione będą kramy dawnego rzemiosła, pojawią się też rycerze i damy.
-Na zakończenie Święta, w dzień w. Jakuba odprawimy uroczystą gregoriańską Mszę Świętą, w której wezmą udział uczestnicy warsztatów chorału, za w niedzielę, po Liturgii oraz w poniedziałek podczas Wieczerni (Nieszporów) w cerkwi grecko-katolickiej usłyszymy zespół Maisternia Pisni ze Lwowa.

Święto Miejsca w Kętrzynie odbywa się w ramach festiwalu „Atlantyda Północy 2006”, którego artystyczne, edukacyjne, badawcze i integracyjne wydarzenia, podejmowane wspólnie przez artystów, naukowców i działaczy kultury z Polski i Litwy oraz zaproszonych specjalistów z innych krajów Europy, mają na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego po obydwu stronach granicy (na obszarze dawnych Prus Wschodnich) oraz wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy trans-granicznej.
Wydarzenia ułożone są według klucza: kociół – zamek – rynek i nawiązują w treci do wspólnego dziedzictwa europejskiego oraz kulturowej różnorodnoci regionu.

Partner wiodący projektu: Stowarzyszenie Teatr „Węgajty” www.schola.wegajty.pl
Litewski partner projektu: Centrum Komunikacji Kultury w Kłajpedzie
www.kulturpolis.lt
Polski partner projektu: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
Współorganizator Święta: Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie
www.muzeum.ketrzyn.pl