Link do Filmu na naszym kanale You Tube: https://youtu.be/CWWsHmnjhGc

Ludus Passionis to unikalna w skali europejskiej realizacja muzyczno – teatralna, pozwalająca współczesnemu odbiorcy dotknąć serca średniowiecznej duchowości.

Odczytana i zrekonstruowana ze średniowiecznego zapisu w latach 80-tych przez wybitnego śpiewaka i znawcę chorału gregoriańskiego – Marcela Peresa. W roku 2003 zrealizowana w formie dramatu liturgicznego przez Scholę Teatru Węgajty, w ścisłej współpracy z Marcelem Peresem. Całość spektaklu jest śpiewana – tekst zapisany został po łacinie oraz w języku staro – średnio – górnoniemieckim i te dwa języki przenoszą nas w czas i miejsce, w którym powstawał rękopis Carmina Burana.

Spektakl pozwolił zebrać i wykorzystać bogate doświadczenie i wiedzę dotyczące gestu, ruchu, estetyki śpiewu, odczytania notacji, ale również dawnej obrzędowości religijnej i misteryjnej. Przy pracy nad spektaklem artyści współpracujący ze Scholą Węgajty sięgnęli po najbardziej archaiczne, zachowane dotychczas w kulturze tradycyjnej oraz ikonografii, inspiracje, po fragmenty i elementy obrzędów, o których wiadomo, że kiedyś były powszechne, dziś natomiast stały się unikalne, zachowane w lokalnej obrzędowości na przykład na dalmatyńskiej wyspie Hvar czy też w Castelsardo na Sardynii. W ten sposób zaprojektowane i przygotowane zostały kostiumy, feretrony, rzeźba Jezusa na osiołku, czy też – pojawiająca się w finałowej scenie ukrzyżowania i zdjęcia z krzyża – rzeźba ukrzyżowanego z ruchomymi ramionami.

Ogromne dzieło, opowiadające historię męki Chrystusa od chwili powołania Piotra i Andrzeja, przez nawrócenie Marii Magdaleny, zdradę Judasza, aż po ukrzyżowanie – wydarza się w całej przestrzeni kościoła, wiele zdarzeń dzieje się symultanicznie, zaś zadaniem odbiorcy jest podążanie za postacią Jezusa. Spektakl kończy się sceną zdjęcia z krzyża, pozostawiając zarówno wykonawców, jak i odbiorców w sytuacji oczekiwania na zmartwychwstanie.

Od 2003 roku dramat ten był prezentowany wielokrotnie, w całej Europie, rozwijał się, zmieniał i konstytuował. Niniejsza rejestracja jest pewnego rodzaju zapisem i podsumowaniem dotychczasowej pracy, pierwszą i jedyną realizacją filmową Ludus Passionis. Mamy nadzieję, że pozwoli Państwu na zanurzenie się w świat średniowiecznego teatru i obrzędu, choć z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że istotą obrzędu jest jego prawdziwe wydarzanie się w danej chwili. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału w spektaklach na żywo.

Ludus Passionis filmowano w Katedrze Poznańskiej w październiku 2021 roku.