Projekt polega na nagraniu filmu muzycznego średniowiecznego dramatu liturgicznego „Ludus Passionis” w wykonaniu międzynarodowego zespołu Scholi Węgajty.

„Ludus Passionis” czyli Gra o Męce Pańskiej (XIII w.) to najstarsza kompletna Pasja Europy Łacińskiej, monumentalny dramat liturgiczny z rękopisu Carmina Burana z klasztoru Benedyktynów w Kaufbeuern.

Projekt przyczyni się do upowszechnienia dzieła muzycznego średniowiecznego liturgicznego teatru, wykształcenia i promowania sposobów innowacyjnego korzystania z dziedzictwa, jego prezentacji i ma odpowiedzieć na pytanie o znaczenie dziedzictwa we współczesności.

Realizowany w Katedrze Poznańskiej, we współpracy z miejscowymi partnerami, tworząc sieć wymiany idei i doświadczeń, stymulując czynne uczestnictwo, przeciwstawiając się traktowaniu kultury jako produktu konsumpcji.

Przez darmowe udostępnienia w Internecie włączamy w obieg marginalizowane środowiska, mieszkańców prowincji, młodzież, mniejszości etniczne i wyznaniowe.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.