W tym roku po warsztatach Laboratorium tradycji w Szałstrach, zapraszamy na

Obrzęd poświęcenia ikon do Cerkwi greckokatolickiej w Olsztynie,

w niedzielę 15 sierpnia po Liturgii o godz.10!