z wiarą i nadzieją na powrót do innej, nowej rzeczywistości.

Dziękujemy wszystkim, którzy w zeszłym roku powierzyli nam 1% swojego podatku. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo cenne, szczególnie teraz widać, jak bardzo podtrzymuje realizację działań Stowarzyszenia, jest istotnym dowodem zaufania, wskazówką, że nasz wysiłek jest ważny i potrzebny.

Ten rok jak wiecie jest dla nas wszystkich, ludzi Teatru i Muzyki w szczególności, bardzo trudny! Ta sytuacja pozbawiła nas wielu możliwości żywego spotkania, śpiewania i słuchania śpiewu w przestrzeni pięknie rezonującej świątyni,  naturalnej wymiany „darów” pomiędzy ludźmi! Poszukując innych form aktywności, doświadczyliśmy jak piękne i owocne i niezmiernie potrzebne, w sytuacji życia w izolacji i wielomiesięcznej kwarantannie, mogą być spotkania w małych, kameralnych grupkach, na przykład poprzez medium studiowania Oblicza Pańskiego na desce ikonowej….

Udało się w tym roku nagrać niektóre z naszych dramatów i koncertów. Stworzyliśmy kanał Scholi Węgajty na You Tube i umieściliśmy tam te filmy, oto link do naszego kanału abyście mogli je zobaczyć:

https://www.youtube.com/channel/UCxinazzrFjkvLXc2Na_38sQ

ZAPRASZAMY!

Stowarzyszenie jest jedynym organizacyjnym zapleczem dwóch zespołów, których działania na bieżąco można śledzić na stronach:
www.wegajty.pl zespół Scholi Węgajty (kier. art. Johann Wolfgang Niklaus)
www.teatrwegajty.art.pl zespół Teatru Węgajty (kier. art. Wacław Sobaszek)

Jeśli w tym roku zechcecie nas wesprzeć, w odpowiednią rubrykę wpiszcie

numer KRS naszego Stowarzyszenia: 0000020919

Raport z realizacji  tego, co się działo w 2020 roku i szczegółowe zestawienie na co były wydawane środki z Waszych podatków:

Raport z realizacji 1% Scholi w 2020

Szczegółowe zestawienie wydatków z darowizn 1% za 2020 r

Wierzymy, że mamy szanse kontynuować przez najbliższe lata 2021-2022 realizację trzyletniego projektu ( 2020 – 2022)

Quem queritis -prezentacje muzycznych dramatów średniowiecza.

Kogo szukacie….

Wszystkie działania projektu nieustannie, za każdym razem pokazują, jak ważne jest poszukiwanie tego, co w duchowej spuściźnie jest mocne, aktualne i łączące ludzi różnego pochodzenia, różnych pokoleń, często nawet różnych wyznań. Że istnieją takie elementy, że są wciąż aktualne i że warto je praktykować, propagować, sprawiać, by stawały się częścią współczesnej kultury dla wciąż rosnącej grupy odbiorców. Udział lokalnych śpiewaków, chórów i społeczności, potwierdza przekonanie o istotności tego rodzaju działań. W czasach kryzysu – kryzysu wartości, kryzysu idei, które tworzyły chrześcijaństwo, a później Europę w jej dzisiejszym kształcie, a także kryzysu związanego z czasem – którego nie mamy  – okazuje się, że dawna liturgia, dawny sposób celebrowania świętej części naszego istnienia, obdarowuje nas tym czasem. Daje oddech. Pozwala skupić się na najważniejszym. Łączy intelektualny wgląd w historię, kulturę, muzykę i idee z żywym odczuwaniem, przeżywaniem świata, życia, istnienia własnego i spraw duchowych, wieczności. I dla wszystkich uczestników staje się możliwością skupionego wędrowania: za Gwiazdą, za Słowem, za tym, co łączy i co nadaje zwykłym rzeczom niezwyczajną jakość.

 Zapraszamy ( z nadzieją, że to będzie już możliwe) na dramaty liturgiczne jesienią 2021:

Ludus Passionis,  Gra o Męce Pańskiej w katedrze w Poznaniu wraz z realizacją nagrania filmowego całości, zaplanowany jest na sobotę, 2 października 2021!

Ludus Danielis: są plany na realizacje dramatu i nagrania w listopadzie, ale to wymaga jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa Kultury, które w tym roku wyjątkowo nie spieszy się z publikacją rozstrzygnięć konkursów na dotacje…

Kondakion „O Nawróconej”: są plany na realizację we wrześniu w Tarnobrzegu

W 2021 r. kontynuujemy wieloletni program edukacyjny Laboratorium tradycji-warsztaty dziedzictwa kulturowego. W maju zakończymy trzy cykle (październik 2020 – kwiecień 2021) warsztatów ikonograficznych, które w małych grupkach ale toczyły się ostrożnie. Zapraszamy w niedziele 16 maja do Nowego Kawkowa na obrzęd poświęcenia ikon, powstałych na warsztatach w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Warmińskiej (dawnym Instytucie Kultury Chrześcijańskiej) w Olsztynie oraz na spotkaniach Warmińskiej pracowni ikony w Nowym Kawkowie i Krośnieńskiej pracowni ikony w Opinie koło Ornety. W planie jest jeszcze dwukrotnie uroczysty obrzęd poświęcenia ikon: w dniu 4 lipca w Krośnie i 15 sierpnia w Nowym Kawkowie, który zawsze uświetnia śpiew bizantyjski i gregoriański w wykonaniu Scholi Węgajty.

Letnia pracownia ikony (i śpiewu) w 2021 roku: warsztaty odbędą się w dniach 26 czerwca -4 lipca w Krośnie koło Ornety oraz 7 – 15 sierpnia w Szałstrach i Węgajtach( śpiew).

W dniu 4 lipca planujemy wernisaż wystawy ikon Warmińskiej pracowni ikony  w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie koło Ornety, organizowany przez Scholę Węgajty wspólnie z parafią w Krośnie, Stowarzyszeniem Orneckim Agrorelaks i Krośnieńską pracownia ikony. Wystawa gościć będzie w Sanktuarium w Krośnie cały lipiec a w sierpniu zostanie przeniesiona do Ośrodka Teatralnego Węgajty.

Marzy się nam jubileuszowa wystawa ikon w Olsztynie jako, że już 10 lat toczą się spotkania warsztatowe i rozwijają pracownie ikonograficzne w Klubie Baccalarium na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim i w Centrum Duszpasterskim. Może w roku 2022 to się spełni!

Serdecznie zapraszamy!