„QUEM QUERITIS?” – „Kogo szukacie?”, to pytanie zadaje anioł siedzący przy pustym grobie trzem Mariom, odwiedzającym w wielkanocny poranek to miejsce i chcącym namaścić ciało Jezusa. Odpowiedzą – „Jezusa Nazareńskiego”. Od tego krótkiego dialogowanego tropu, znajdziemy go w ponad setki rękopisach ksiąg liturgicznych od IX wieku, miał się, według historyków teatru i muzyki, narodzić nowożytny teatr, rozwijając się przez następne wieki by w XII i XIII wieku osiągnąć pełną dojrzałość. Fenomen owych śpiewanych i „odegranych” lub celebrowanych obrzędów określamy dziś w historii teatru, muzyki i liturgii jako dramaty liturgiczne.

Projekt „Quem Queritis” polega na trzyletnim cyklu 6 prezentacji 6 muzycznych dramatów liturgicznych ze średniowiecznych europejskich manuskryptów w wykonaniu międzynarodowego zespołu Scholi Węgajty. Ordo Stellae, Ludus Passionis, Ludus Paschalis, Ludus Danielis, Kontakion O Nawróconej, 3 Młodzianków w piecu ognistym, oraz Akatyst ku czci Bogarodzicy, stanowią kanon gatunku dramatu liturgicznego.

Projekt ma się przyczynić do upowszechnienia dzieła muzycznego średniowiecznego liturgicznego teatru, wykształcenia i promowania sposobów twórczego i innowacyjnego korzystania z dziedzictwa, jego prezentacji i ma odpowiedzieć na pytanie o dzisiejsze znaczenie dziedzictwa we współczesności. Będzie realizowany w różnych miejscach Polski, we współpracy z krajowymi partnerami, tworząc sieć wymiany idei i doświadczeń, stymulując czynne uczestnictwo, przeciwstawiając się traktowaniu kultury jako produktu konsumpcji. Projekt włącza w obieg marginalizowane środowiska, mieszkańców prowincji, młodzież, mniejszości etniczne i wyznaniowe.

W pierwszym roku realizacji projektu, roku 2020, niestety ze względu na pandemię Koronawirusa zostało tylko realizowane jedna z dwóch planowanych prezentacji.

15 Sierpnia 2020 roku zostało wykonane w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie koło Ornety, z okazji 300-lecie konsekracji Sanktuarium, „Akatyst ku czci Bogarodzicy” przez zespół Scholi Węgajty w współpracy z lokalnymi Partnerami. Wykonanie Akatystu zostało również nagrany filmowo i udostępniono na kanale You Tube Scholi Węgajty.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustawionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.