Projekt stanowi kontynuację i pogłębienie sieci od wielu lat prowadzonej współpracy z ukraińskimi zespołami, chórami, artystami i instytucjami, partnerami w projekcie, realizowanej w Polsce i na Ukrainie, we Lwowie i okolicach.

Projekt miał obejmować wspólne opracowanie i 2 prezentacje muzycznych dramatów liturgicznych średniowiecza i wydarzenia towarzyszące jak koncert, konferencja i warsztaty dotyczące dziedzictwa kultur pogranicza środkowej Europy, sięgając najstarszych pokładów kultury rękopiśmiennej i tradycji ustnej, w szczególności form muzycznych, obrzędowych i ikonograficznych dla marginalizowanych środowisk, mniejszości narodowych i wyznaniowych, mieszkańców peryferyjnych regionów Europy.

Ze względu na pandemie korona-wirusa wyjazd zespołu do Lwowa stał się niemożliwy. Dlatego prezentacja dramatu została przekształcona w nagranie filmowe, które zostało udostępnione w sieci przez partnerów jako projekt online, zgodnie z możliwością, którą daje polskie Ministerstwo Kultury.

Od 8 do 10 października w Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej (Pokrowska) w Bielsku Podlaskim zostało nagrany film DRAMATYZACJA LITURGICZNA WEDŁUG HYMNU ROMANA MELODOSA (VI W.) „KONTAKION O NAWRÓCONEJ”.

Po montażu filmu w październiku i listopadzie został on udostępniony przez partnerów krajowych i zagranicznych na ich stronach na kanałach You Tube.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustawionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.