Informacje szczegółowe o wystawie w załączonym folderze:

FolderWystKrosno2020