Dziękujemy wszystkim, którzy w zeszłym roku powierzyli nam 1% swojego podatku. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo cenne, umożliwia realizację działań naszego Stowarzyszenia, jest istotnym dowodem zaufania, wskazówką, że nasz wysiłek jest ważny i potrzebny.

Stowarzyszenie jest jedynym organizacyjnym zapleczem dwóch zespołów, których działania na bieżąco można śledzić na stronach:
www.wegajty.pl zespół Scholi Węgajty (kier. art. Johann Wolfgang Niklaus)
http://teatrwegajty.eu/ zespół Teatru Węgajty (kier. art. Wacław Sobaszek)

Jeśli w tym roku zechcecie nas wesprzeć, w odpowiednią rubrykę wpiszcie

numer KRS naszego Stowarzyszenia: 0000020919

Raport z realizacji  tego, co się działo w 2019 roku i szczegółowe zestawienie na co były wydawane środki z Waszych podatków jest dostępny w aktualnościach na naszej stronie.

Z radością informujemy, że mamy szanse kontynuować przez najbliższe lata 2020-2022 realizację projektu Quem queritis -prezentacje muzycznych dramatów średniowiecza.

Wszystkie działania projektu nieustannie, za każdym razem pokazują, jak ważne jest poszukiwanie tego, co w duchowej spuściźnie jest mocne, aktualne i łączące ludzi różnego pochodzenia, różnych pokoleń, często nawet różnych wyznań. Że istnieją takie elementy, że są wciąż aktualne i że warto je praktykować, propagować, sprawiać, by stawały się częścią współczesnej kultury dla wciąż rosnącej grupy odbiorców. Udział lokalnych śpiewaków, chórów i społeczności, a także przedstawicieli kleru – coraz częstszy, coraz intensywniejszy – potwierdza przekonanie o istotności tego rodzaju działań. W czasach kryzysu – kryzysu wartości, kryzysu idei, które tworzyły chrześcijaństwo, a później Europę w jej dzisiejszym kształcie, a także kryzysu związanego z czasem – którego nie mamy  – okazuje się, że dawna liturgia, dawny sposób celebrowania świętej części naszego istnienia, obdarowuje nas tym czasem. Daje oddech. Pozwala skupić się na najważniejszym. Łączy intelektualny wgląd w historię, kulturę, muzykę i idee z żywym odczuwaniem, przeżywaniem świata, życia, istnienia własnego i spraw duchowych, wieczności. I dla wszystkich uczestników staje się możliwością skupionego wędrowania: za Gwiazdą, za Słowem, za tym, co łączy i co nadaje zwykłym rzeczom niezwyczajną jakość.

 

Zapraszamy na dramaty liturgiczne latem i jesienią:

Ludus Passionis,  Gra o Męce Pańskiej w klasztorze oo. Dominikanów w Tarnobrzegu w planowany na 2 kwietnia, przełożyliśmy -z nadzieją –  na 7 listopada 2020!

 

Oficjum O Trzech młodziankach w piecu ognistym, w lipcu, w cerkwi w Jeleniej Górze oraz Akatyst do Matki Bożej  w sierpniu w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie koło Ornety, w 300 – lecie konsekracji świątyni pw. Nawiedzenia NMP i Św. Józefa.

 

W tym roku realizujemy także międzynarodowy projekt Cresta 2020 – Artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur, w ramach którego prezentacje, wykłady i spotkania odbędą się w październiku, we Lwowie na Ukrainie.

W 2020 r. kontynuujemy wieloletni program edukacyjny Laboratorium tradycji-warsztaty dziedzictwa kulturowego. W maju zakończymy trzy cykle (listopad 2019 – marzec 2020) warsztatów ikonograficznych i zapraszamy do Cerkiewnika na obrzęd poświęcenia ikon, powstałych na warsztatach w Klubie Baccalarium na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej (obecnie Centrum Duszpasterskie) w Olsztynie, w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście oraz na spotkaniach Warmińskiej pracowni ikony w Nowym Kawkowie. Wydarzenie zaplanowane na 31 maja uświetni śpiew bizantyjski i gregoriański w wykonaniu Scholi Cantorum Warmiensis.

W dniu 28 czerwca zapraszamy na wernisaż wystawy ikon Warmińskiej pracowni ikony  w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie koło Ornety, organizowany przez Scholę Węgajty wspólnie z parafią w Krośnie, Stowarzyszeniem Orneckim Agrorelaks i Urzędem Miasta w Ornecie. Wystawa gościć będzie w Sanktuarium w Krośnie cały miesiąc a w sierpniu zostanie przeniesiona do Ośrodka Teatralnego Węgajty.

 

Letnia pracownia ikony (i śpiewu): warsztaty odbędą się (?) w dniach 20 – 28 czerwca w Krośnie oraz  w dniach 8 – 16 sierpnia w Szałstrach i Węgajtach.

Na stronie można obejrzeć wybór zdjęć z poprzednich realizacji Ludus Passionis w Poznaniu 2019, Chorzowie w 2018 roku, we Lwowie w 2017 roku, w Belgradzie i Skopje w 2016 roku oraz w Olsztynie w roku 2015 i z zeszłorocznych realizacji Oficjum „O Trzech mlodziankach w piecu ognistym” w Bielsku Podlaskim i z 2018 roku z premierowej prezentacji w Olsztynie, potem w Jarosławiu a jesienią w Belgradzie. W zakładce Pracownia ikony prezentujemy zdjęcia z warsztatów ikonopisania z lat poprzednich prowadzonych na Warmii.

Serdecznie zapraszamy!

Raport z realizacji 1% Scholi w 2019

Szczegółowe zestawienie wydatków z darowizn 1% za 2019 r