Dziękujemy wszystkim, którzy w zeszłym roku powierzyli nam 1% swojego podatku. Wasze wsparcie jest dla nas bardzo cenne bo umożliwia realizację działań naszego Stowarzyszenia, a także jest istotnym dowodem zaufania, wskazówką, że nasz wysiłek jest ważny i potrzebny.
Stowarzyszenie jest jedynym organizacyjnym zapleczem dwóch zespołów, których działania na bieżąco można śledzić na stronach:
www.wegajty.pl zespół Scholi Węgajty (kier. art. Johann Wolfgang Niklaus)
www.teatrwegajty.art.pl zespół Teatru Węgajty (kier. art. Wacław Sobaszek)
Jeśli w tym roku zechcecie nas wesprzeć, w odpowiednią rubrykę wpiszcie
numer KRS naszego Stowarzyszenia: 0000020919
Raport z realizacji tego, co się działo w 2018 roku i szczegółowe zestawienie na co były wydawane środki z Waszych podatków będzie dostępny w aktualnościach na naszej stronie internetowej www.węgajty.pl.
Z radością informujemy, że kontynuujemy w 2019 roku realizację projektu Quem queritis 2017-2019; zapraszamy na dramaty liturgiczne wiosną i latem!

Mamy już za sobą w tym roku:

Ordo Stellae, Rzecz o Gwieździe, dramat bożonarodzeniowy zaprezentowany 6 stycznia o godz. 19 w kościele Św. Józefa w Chorzowie

Ludus Passionis, Gra o Męce Pańskiej w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu, w sobotę dnia 6 kwietnia o godzinie 19:00 

a przed nami jeszcze:

Oficjum O Trzech młodziankach w piecu ognistym, w cerkwi Pokrowskiej w Bielsku Podlaskim, w sobotę, 25 maja o godz.20.
Realizujemy także międzynarodowy projekt Cresta 2019 – Artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur, w ramach którego prezentacje, wykłady i spotkania odbędą się w tym roku w październiku, we Lwowie na Ukrainie.
W 2019 r. kontynuujemy wieloletni program edukacyjny Laboratorium tradycji-warsztaty dziedzictwa kulturowego.
W kwietniu kończymy trzy cykle (listopad 2018 – marzec 2019) warsztatów ikonograficznych i w maju zapraszamy do Cerkiewnika na obrzęd poświęcenia ikon, powstałych na warsztatach w Klubie Baccalarium na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim, w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej (obecnie Centrum Duszpasterskie) w Olsztynie, w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście oraz na spotkaniach Warmińskiej pracowni ikony w Nowym Kawkowie. Wydarzenie uświetni śpiew bizantyjski i gregoriański w wykonaniu zespołu Scholi Cantorum Warmiensis.
Przez cały miesiąc można było oglądać ikony z Warmińskiej pracowni ikony, z Grupy Agathos i z Grupy tczewskiej na pięknej wystawie „Światłość pędzlem rozpisana” w Fabryce Sztuk w Tczewie (24 luty-30 marca).
W dniu 30 czerwca zapraszamy na wernisaż wystawy ikon Warmińskiej pracowni ikony w Sanktuarium Maryjnym w Krośnie koło Ornety, organizowany przez Scholę Węgajty wspólnie z parafią w Krośnie, Stowarzyszeniem Orneckim Agrorelaks i Urzędem Miasta w Ornecie. Wystawa gościć będzie w Sanktuarium w Krośnie cały miesiąc a w sierpniu zostanie przeniesiona do Ośrodka teatralnego Wegajty.
Już w kwietniu otwieramy, wraz z Grupa Agathos, Letnią pracownię ikony:
warsztaty odbędą się w dniach 27 kwietnia – 5 maja w Świętej Lipce (Korzenie sztuki sakralnej), 22 – 30 czerwca w Krośnie koło Ornety oraz (Laboratorium tradycji 2019-ikona i śpiew bizantyjski) w dniach 7 – 15 sierpnia w Szałstrach i Węgajtach.
Na stronie można obejrzeć wybór zdjęć z poprzednich realizacji Ludus Passionis w Chorzowie w 2018 roku, we Lwowie w 2017 roku, w Belgradzie i Skopje w 2016 roku oraz w Olsztynie w roku 2015 i z zeszłorocznych realizacji Oficjum „O Trzech mlodziankach w piecu ognistym”: premierowej w Olsztynie, potem w Jarosławiu a jesienią w Belgradzie. W zakładce Pracownia ikony prezentujemy zdjęcia z warsztatów ikonopisania z lat poprzednich prowadzonych w Nowym Kawkowie, Olsztynie i innych miejscach na Warmii.
Serdecznie zapraszamy!

Raport z realizacji 2018:   Raport z realizacji 1% Scholi w 2018

Szczegółowe zestawienie wydatków 2018: Szczegółowe zestawienie wydatków z dar 1% za 2018 r