Schola Wegajty w ramach realizacji projektu Cresta 2018 i przy współpracy z zespołem Byzantion Adriana Sirbu zaprezentuje w Jassach w Rumunii Kondakion “O Nawróconej”; wszystkich, którzy wędrują jeszcze po bałkańskich ścieżkach zapraszamy na spotkanie we czwartek, 11 października o godz.18 w kaplicy Instytutu Teologicznego. W załączniku program w tłumaczeniu na j.rumuński

Kontakion 2018_rumunia_int