Oficjum „O trzech młodziankach w piecu ognistym” jest jedynym zachowanym w stanie kompletnym przykładem dramatu liturgicznego w greckiej średniowiecznej tradycji bizantyjskiej. Podstawowym rękopisem dla muzycznej i teatralnej rekonstrukcji tego dramatu jest manuskrypt z XV wieku z Ateńskiej Biblioteki Narodowej.
Nasze opracowanie jest oparte na muzycznej rekonstrukcji autorstwa znanego greckiego muzykologa i kompozytora Michaelisa Adamisa i jednego z najwybitniejszych autorytetów muzyki bizantyjskiej, Lykourgosa Angelopoulosa.

Więcej informacji w piku PDF do ściągnięcia Program3Molszt2018 (1)