Wystawa, wykłady, prezentacje i koncerty towarzyszące
warsztatom odbędą się w Sali Ośrodka Teatralnego Węgajty,
w gospodarstwie Cegielnia Art w Nowym Kawkowie oraz
w Kościele parafialnym pw. Św. Jana w Nowym Kawkowie.

Więcej informacji