Zapraszamy na artystyczno-liturgiczne spotkania z nami w Warszawie. Szczegóły na plakacie.

Tu poniżej folder wydarzenia z Kondakionem o Nawróconej i z Hymnem Św.Romana Melodosa.

ProgramKondakionKonferencjaMelodosWwa2018