Z najlepszymi życzeniami noworocznymi Schola Węgajty prezentuje zbiór zdjęć z naszych ważniejszych realizacji w mijającym roku. 

W ramach programu Cresta 2017 i Quem Queritis 

Lwów 

Prezentacja Kondakion o Nawróconej w Mińsku na Białorusi

Prezentacja Kondakion o Nawróconej w Białymstoku

Prezentacja Kondakion o Nawróconej w Jarosławiu

Prezentacja Ludus Danielis w Sandomierzu 

 

w ramach projektu Laboratorium Tradycji 2017 

Warsztaty w Węgajtach 

 

Wykład w Górowie Ilaweckim

Warsztaty Ikon w Nowym Kawkowie

Poświęcenie Ikon we Wrzesinie