Warsztaty pisania ikon w Dobrym Mieście.

Serdecznie zapraszamy!!!

Z końcem stycznia 2018 roku ponownie otwieramy Pracownię ikony w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dobrym Mieście. Zajęcia zaplanowane są na osiem wtorkowych spotkań, każde po 5 godzin od 13 do 18.

Rozpoczynamy we wtorek, 23 stycznia 2018 roku wykładem wprowadzającym w ikonografię bizantyjską. Dalsze spotkania według poniższego harmonogramu; warsztaty zakończymy uroczystym obrzędem poświęcenia ikon w kwietniu lub maju.

23.01 – zajęcia I – rozpoczęcie (prelekcja + wprowadzenie w rysunek)
30.01 – zajęcia II – ( rysunek, ćwiczenia)
13.02 – zajęcia III – (przeniesienie szkicu na deskę, ćwiczenia)
20.02 – zajęcia IV – (otwarcie ikony, rozpisywanie)
27.02.- zajęcia V – ( malowanie )
06.03 – zajęcia VI – ( malowanie c d.)
20.03 – zajęcia VII – (kończenie malowania)
27.03 – zajęcia VIII – zakończenie (prace finalne, opisywanie ikony).

(rezerwowe: 17.04.18)

(Prowadzący zastrzega sobie ewentualną możliwość zmiany nie więcej niż jednego terminu zajęć z przyczyn losowych lub zdrowotnych.)

Grupa uczestników warsztatów ikonograficznych może liczyć od 8 do 10 osób. Osoby zaczynające pracę nad swoją pierwszą ikoną pochylą się nad wizerunkiem Oblicza Chrystusa zwanym Mandylionem. Osoby, które już napisały pierwszą ikonę ( pod okiem prowadzących z Grupy Agathos) będą kontynuowały pracę nad wizerunkiem Anioła Pańskiego (Angelos Kyrios). Przy trzeciej ikonie temat będziemy dopasowywać indywidualnie (Pantokrator lub Matka Boża Eleusa). Zgłoszenia proszę nadsyłać do 03 stycznia 2018 roku na adres współorganizatora warsztatów, Scholi Węgajty: scholaw1@wp.pl.

Opłata za kurs – 550 zł, w tym 150 zł to koszty materiałowe.

Każdy otrzyma odpowiednio klejoną, szpongowaną deseczkę, zagruntowaną i wyszlifowaną, tzw. podobrazie. Oprócz tego pędzelki z włosia naturalnego (np. wiewiórki czy kuny), kolorowe wzory ikonograficzne, komplet odbitek pomocniczych, materiałów warsztatowych oraz będzie miał dostęp do specjalistycznych materiałów potrzebnych do napisania i wykończenia ikony takich jak: pigmenty, akryle, kalka itp. Każdy z uczestników będzie musiał zapewnić sobie we własnym zakresie drobne materiały: ręcznik papierowy, szkicownik, ołówki, gumkę „chlebową”, cyrkiel i linijki.

Prosimy osoby zaczynające „drogę ikony” o informację na temat posiadanych zdolności manualnych, plastycznych czy rękodzielniczych i odpowiedź na pytanie: dlaczego chcę pisać ikonę? Prosimy także o podanie numeru telefonu kontaktowego.

W czasie zajęć będzie można zmierzyć się z tradycyjną techniką powstawania ikony. Każdy z uczestników, pod okiem prowadzącej z pracowni ikonograficznej Grupa Agathos wykona szkic, a następnie „ napisze” ikonę. Do malowania użyjemy takiej farby, jaką stosowało się w Bizancjum – tempery jajecznej. Zapoznamy się w zasadami kanonu i symboliką ikony.

Zakres działań proponowanych w pracowni:

1) Wykonanie ikony :
– wprowadzenie w tematykę, symbolikę i geometrię ikony;
– sporządzenie szkicu i przeniesienie go na deskę;
– ćwiczenia i wprawki rysunkowe i malarskie
– sporządzenie medium; malowanie ikony; ( bez złocenia );
– wykonanie tła, napisów końcowych, obrysu.

2) Wykłady i prezentacje audiowizualne.

Po zebraniu się grupy, zaliczkę w wysokości 250 zł należy wpłacić do 10.01.2018 na podane poniżej konto współorganizatora :

Stowarzyszenie Węgajty:
34 1020 3541 0000 5902 0088 9394
z dopiskiem „warsztat ikony w Dobrym Mieście”.

Więcej informacji o organizowanych przez nas warsztatach i zdjęcia z nich można obejrzeć na stronie www.wegajty.pl w zakładce Pracownia ikony.

Grupa Agathos (od gr. agathos – dobry) powstała w 2003 r. Nazwa jest odwołaniem do greckiej tradycji ikonopisania, do okresu, gdy chrześcijaństwo, jeszcze niepodzielone, wypracowało zasady sztuki sakralnej. Grupę stanowią katolicy zafascynowani pięknem i duchową głębią ikony, stanowiącej formę sztuki i drogę modlitwy, przekonani o jej wartości tak dla Kościoła wschodniego jak i zachodniego. Grupa Agathos pragnie przybliżać ikonę innym; oprócz tworzenia ikon organizuje wystawy ikonograficzne, prowadzi wykłady, prezentacje i warsztaty ikonopisania głównie w Warszawie i na Warmii. Członkowie grupy kształcili się pod kierunkiem o. Zygfryda Kota SJ w Pracowni Św. Łukasza w Krakowie oraz Mateusza Środonia ze Studium Chrześcijańskiego Wschodu z klasztoru ojców Dominikanów na Służewie w Warszawie. Odbywali praktyki ikonograficzne w Studium Ikonopisania w Bielsku Podlaskim, w pracowni ikony klasztoru Evangelismos na greckiej wyspie Patmos oraz w Atelier Św. Ireny klasztoru Varatec, w rumuńskiej Mołdawii. Od trzech lat członkowie Grupy Agathos pogłębiają swoją wiedzę i praktykę w Atelier św. Eliasza, prowadzonym przez siostrę Mateuszę przy kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie.

 

Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam,w razie pytań pozostaję do dyspozycji,

kontakt: scholaw1@wp.pl, tel., kom.: 600 00 52 53.
Małgorzata Dżygadło –Niklaus,
Schola Węgajty / Grupa Agathos,
Nowe Kawkowo, 11 grudzień 2017.