Schola Węgajty zaprasza na prezentację Kondakionu “O Nawróconej” ,bizantyjskiego oficjum według hymnu Świętego Romana Melodosa (VI w.)   w sobotę 26 sierpnia, w Cerkwi greckokatolickiej w Jarosławiu o godz.20.00.Prezentacja odbędzie się w ramach jubileuszowego, XXV Festiwalu “Pieśń Naszych Korzeni”, organizowanemu przez Stowarzyszenie “Muzyka Dawna w Jarosławiu” w dniach 20-27 sierpnia; szczegółowe informacje programowe na stronie www.festiwal.jaroslaw.pl