Od wielu lat działalności Scholi Węgajty prowadzimy intensywną wymianę z prawosławnymi społecznościami, zarówno w Polsce jak i w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Rumunii i Grecji, współpracując z zespołami takimi jak rumuński Chóru Byzantion z Jasów i grecki bizantyjski Chór śp. Lykourgosa Angelopoulosa z Aten.

Poszerzając nasz dialog wschód – zachód również na kraje bałkańskie, zrealizowaliśmy w zeszłym roku Projekt Cresta 2016, który polegał na wymianie i współpracy z artystami z Serbii i Macedonii w badaniach nad początkami sztuki liturgicznej.

W obecnym roku kontynuując idee dialogu, realizujemy projekt CRESTA 2017 – Artystyczna wędrówka granią na szlaku pogranicza kultur między Białorusią, Ukrainą i Polską.”

ZAPRASZAMY!!!

 Zobacz folderfolderKontakionMinsk2017www

KONTAKION „O NAWRÓCONEJ” Bizantyjskie oficjum według Hymnu Św. Romana Melodosa (VI. w.)

będzie zaprezentowane w Mińsku na Białorusi, w kościele św. Heleny i Szymona, na zakończenie Mszy Świętej

we środę, 07.06.2017, godz. 19:00

Śpiewany będzie przez Scholę Węgajty wspólnie z prawosławnymi kantorami z Bielska Podlaskiego i Białegostoku.

 

romanos_melodos

Roman Melodos (pieśniarz) urodził się ok. 490 r. w Emesie, obecnie Hims w Syrii, zmarł ok. 555 r. w Konstantynopolu. Jeszcze przez Kościół niepodzielony uznany został za świętego. Ten wielki bizantyjski poeta religijny tworzył za czasów cesarza Justyniana I. Był autorem niezliczonych kontakionów – liturgicznych hymnów poświęconych różnym świętom, postaciom biblijnym i wydarzeniom.

Historycy teatru często widzą w kontakionach początki chrześcijańskiego pra-dramatu misteryjnego. Dlatego jako Schola Węgajty zdecydowaliśmy się na opracowanie i inscenizację jednego z nich. Wybraliśmy kontakion przeznaczony na wigilię środy Wielkiego Tygodnia, który opowiada o nawróceniu jawnogrzesznicy, zakupieniu przez nią olejku i maści u sprzedawcy wonności, jej spotkaniu z Jezusem w domu Faryzeusza Szymona, namaszczeniu stóp Jezusa, odparciu zarzutów faryzeusza przez Jezusa i odpuszczeniu grzechów.

Aby polskim słuchaczom i widzom bardziej przybliżyć wspaniałość poezji Romana zdecydowaliśmy się przetłumaczyć ten hymn na język polski. Zadania przekładu podjął się muzyk, językoznawca i tłumacz, członek zespołu Scholi Węgajty- Maciej Kaziński z Proszowej.

Oryginalna muzyka kontakionów nie przetrwała do naszych czasów. Wiadomo, że melodię klasyfikowało się zgodnie z tonem (echos), których w bizantyjskim systemie modalnym było osiem. Była ona albo tworzona specjalnie dla danego utworu i wtedy nazywano ją „idiomelon” albo poeta wykorzystywał muzykę istniejącej homilii, podając jej nazwę. Wiadomo, że określenie melodos oznaczało autora zarówno słów i muzyki. Pozwalało to na stworzenie dzieła kompletnego – z autorską muzyka, która według niego najlepiej odpowiadała tekstowi. Pierwsze notacje muzyczne bizantyjskie pojawiają się dopiero w X. wieku. Zachowały się jednak w późniejszych źródłach wskazania, co do dawnej praktyki śpiewu kontakionów.

Marcin Abijski – muzykolog, śpiewak, absolwent greckich szkół teologicznych i muzycznych, znany z autorstwa grecko-bizantyjskiej muzyki do polskiego „Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy” pióra ks. Józefa Maja, podjął się trudnego zadania skomponowania nowej bizantyjskiej muzyki do tego zapomnianego, starożytnego tekstu.

Premiera kontakionu miała miejsce w zeszłym roku, 14 października 2016 w Cerkwi Pokrowskiej w Bielsku Podlaskim po Wieczerni święta Pokrow (który również jest dniem wspomnienia Romana Melodosa).

Współorganizatorzy i partnerzy lokalni to:

 

Miński Oddział Związku Polaków na Białorusi

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Heleny i Szymona w Mińsku

Bractwo Św. Męczenników Wileńskich

Instytut Polski w Mińsku