Schola Węgajty realizuje następny wyjazd w ramach projektu Cresta 2017- tym razem jedziemy do Mińska na Białorusi.
Jutro 9 maja z wykładami na Mińskiej Akademii Duchowej aby przygotować wyjazd całego zespołu na początku czerwca z prezentacja Kontakionu “O nawróconej” Romana Melodosa.
Poniżej afisz zapraszający na spotkanie 10 maja o godzinie 15 w Mińskiej Akademii Duchowej.