W listopadzie otwieramy ponownie pracownie ikony w Klubie Pracowników Uniwersytetu Baccalarium (olsztyńskie Kortowo) i w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie. Czteromiesięczny cykl warsztatów ikonograficznych (wykłady, prezentacje i praktyka ikonopisarska) poprowadzą członkowie Scholi Węgajty i Grupy Agathos.

Będziemy pracować w kilku grupach tematycznych: osoby początkujące: nad wizerunkiem JCH Pantokratora ( Jezus Chrystus Pantokrator – Wszechwładny ) oraz jako druga ikona – Angelos Kyrios (Anioł Pański). Osoby już trochę zaawansowane w drodze ikony pochyla się nad wizerunkiem Archanioła Michała i ikoną Matki Bożej Znaku.

Zapraszamy wszystkich chętnych na wykład otwierający

Wprowadzenie w tematykę ikon „ anielskich’

12 listopada o godz. 13.30 – Klub Baccalarium, Kortowo, ul. Prawocheńskiego 4a

oraz

28 listopada o godz. 10.30 – Instytut Kultury Chrześcijańskiej, ul. Kopernika 47.

Małgorzata Dżygadło –Niklaus

ze Scholi Węgajty i Grupy Agathos.