Wystawa „Światło w ciemności” w Baccalarium dobiega końca!!!

Zapraszamy serdecznie na uroczyste zamknięcie wystawy ikon czyli tzw. finisaż,

w czwartek 18 czerwca o godz. 17.00

Głównym punktem programu będzie koncert znanego już niektórym zespołu- Schola Cantorum Warmiensis.

Zaśpiewają utwory chorałowe gregoriańskie i bizantyjskie, ze świata którego częścią zawsze była ikona; zanurzona w rzeczywistości sakralnej, wypełnionej śpiewem Aniołów, światłem świec i zapachami kadzideł…

POBIERZ PROGRAM KONCERTU:  Program koncertu w Baccalarium na finisaz 06 2015

Na zaproszeniu mamy postać Romana Melodosa (znany też jako Sładkopiewiec), ze współczesnego fresku pochodzącego z cerkwi w Widowie na Podlasiu (autor: Roman Zienkiewicz). Roman Melodos był teologiem, poetą i kompozytorem urodzonym w V wieku w Syrii, mieszkał w ówczesnej stolicy Bizancjum, w Konstantynopolu. W klasztorze otrzymał od MB we śnie dar zmysłu poetyckiego i od tej pory jego homilie stały się śpiewanymi kazaniami, na które ciągnęły zewsząd rzesze słuchaczy! Najprawdopodobniej jest autorem Akatystu, starożytnego hymnu ku czci Bogurodzicy (Theotokos). Powstał on w VI wieku, składa się z 24 zwrotek, następujących po sobie strof, ikosów i kondakionów; wykonuje go zazwyczaj kapłan na przemian z ludem. Został przetłumaczony w Wenecji na łacinę w IX wieku i miał duży wpływ na maryjną poezję średniowieczną.

POBIERZ ZAPROSZENIE PDF Zaproszenie Baccalarium

PONIŻEJ ZDJĘCIA Z WERNISARZU:

25-2

18

 

21.Aniol-Malgosi2

Ikona autorstwa Małgorzaty Dżygadło-Niklaus

Anioł Pański – Angelos Kyrios, tu Archanioł Michał, Archistrateg ten, który przewodzi zastępom sił niebieskich;  posłaniec zstępujący z pomocą dla Trzech młodzieńców w piecu ognistym (scena z Księgi Daniela); ikona inspirowana XIV- wiecznym bizantyjskim freskiem mistrza Panzelinosa, z klasztoru Watopedi na Górze Athos w Grecji.

 

22. Aniol-Malgosi  23. SCW na wernisazu

Schola Cantorum Warmiensis

24. wernisaz

Romanos i MB, miniatura z Menologionu Basyla II, Codex Vaticanus graecus 1613

Miniatura z Menologionu Basyla II, Codex Vaticanus Graecus, z pocz. XVII wieku

Roman Melodos, fresk z Widzewa, Bielsk Podlaski

postać Romana Melodosa